Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

2019-09-04

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2019/20 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:

„Jedność i tożsamość w świetle 450- lecia Unii Lubelskiej
Tendencje unijne na ziemiach polskich od XVI wieku.”


Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP – szkolny – odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 12;00 w następujących miastach:

Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
Bielsk Podlaski – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza, ul. Kopernika 4, 17-100 Bielsk Podlaski
Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, Piłsudskiego 3
Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, Powstania Styczniowego 1
Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.
Inne – uczestnicy spoza woj. podlaskiego po zgłoszeniu do Komitetu Głównego do dnia 30 listopada 2019 r.
Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 20 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w XI LO im. rotm. W. Pileckiego, ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP – centralny – odbędzie się 12-13 marca 2012 r. początek o godz. 12:00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 30 listopada 2019 r. na adres:
Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na:  https://prawoslawie.uwb.edu.pl/archiwa/1193