Czekamy na Wasze zdjęcia z paschalnych uroczystości! (aktualizacja)

2019-04-22

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z tegorocznych nabożeństw święta świąt – Zmartwychwstania Pańskiego.

Fotografie można przesyłać na adres: zdjecia@cerkiew.pl.

Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:
– być w formacie JPG (kolory w RGB),
– wielkością nie może przekraczać 800kb,
– rozmiarem nie może przekraczać 1200 pikseli dla dłuższej i 800 pikseli dla krótszej krawędzi,
– być podpisane według wzoru: data_miejsce_wydarzenie_imie_nazwisko

Obowiązkowe dane autora fotografii:
– imię i nazwisko (ew. nazwa konta na orthphoto),
– miejsce wykonania zdjęcia,

Fotografie (max. 5) należy przesłać do 30 kwietnia br. do godziny 19:00!

Uwaga: Przysłanie zdjęć na wskazany adres jest równoczesne z potwierdzeniem pełnych praw do fotografii oraz wyrażeniem zgody na ich publikację na stronie Cerkiew.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesłane fotografie.

Fot. Jakub Kazimiruk