Prośba o wsparcie remontu cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie

2018-09-04

Rozpoczęły się prace związane z generalnym remontem cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie.

I etap remontu to odkopanie fundamentów cerkwi, ich osuszenie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej. Po wykonaniu tych prac musimy wykonać instalację odwodnienia (drenaż i odprowadzenie wody deszczowej) i stabilizację cerkwi. Powyższe prace muszą być wykonane jednocześnie. Koszt prac wyniesie ok. 1,2 mln. zł.

Kolejny etap prac to remont kopuły i jej ośmiokątnej podstawy. Wycena tych prac to ponad 1,2 mln. zł.

Z uwagi na zły stan techniczny świątyni, co wynika z przeprowadzonych ekspertyz, to najpilniejsze prace które musimy wykonać. To niezbędne prace które ratują cekiew przed nieodwracalnymi zmianami w konstrukcji budowli.

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niemożliwe.

Bracia i Siostry, zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej i społeczności naszej wolskiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Ofiary prosimy przekazywać na konto parafii PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 z dopiskiem REMONT.

Z wyrazami szacunku:
Proboszcz Parafii Prawosławnej
pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
ks. Adam Misijuk