Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Kolory Prawosławia. Cypr"

2018-05-21

Organizatorami konkursu jest Prawosławna Cerkiew Cypru, serwis internetowy OrthPhoto.net, Cypryjskie Stowarzyszenie Fotografów i Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Jego celem jest zaprezentowanie różnorodności i piękna Prawosławia na Cyprze, oraz udostępnienie go szerszej publiczności. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa, oraz wydany album zawierający zgromadzone fotografie.

Poszukujemy fotografii w następujących kategoriach:
Cerkwie (architektura, freski, krzyże, grobowce, krajobrazy)
Ludzie (duchowni i świeccy, portrety, itd.)
Reportaż (wydarzenia Cerkiewne, pielgrzymki, święta, itd.)
Strefa okupowana (Prawosławne dziedzictwo pod Turecką okupacją)

Ostatnim terminem zgłoszeń jest 27 sierpnia 2018.

Przewidziane są następujące nagrody:
Grand Prix: 600 EURO,
1. Miejsce w każdej kategorii: 300 EURO,
2. Miejsce w każdej kategorii: 200 EURO,
3. Miejsce w każdej kategorii: 100 EURO,
Wyróżnienie: album fotograficzny (liczba wyróżnień będzie uzależniona od decyzji jury).

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: www.cyprus.orthphoto.net.