O prawosławiu w Polsce w nowej animacji i albumie fotograficznym

oprac. Adrian Kazimiruk, 20 marca 2017

W piątkowy wieczór, 17 marca br. odbyły się premiery: III wydania albumu "Kolory Prawosławia. Polska" oraz animacji "Prawosławie w Polsce". Uroczystość miała miejsce w Audytorium Ryszarda Kaczorowskiego w gmachu Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Inicjatorem i organizatorem tego niezwykłego wydarzenia było Stowarzyszenie OrthNet.

Spotkanie rozpoczęło się od kilkunastominutowego występu białostockiego Młodzieżowego Chóru Prawosławnej Katedry Św. Mikołaja prowadzonego przez Annę Jurczuk. Następnie niezwykle licznie zgromadzonych (ok. 200 osób) przywitali prowadzący spotkanie: Aleksander Wasyluk – prezes Stowarzyszenia OrthNet oraz Helena Marcinkiewicz. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi: Jarosław Charkiewicz - w imieniu Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski; ks. Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej - w imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba; Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Na sali byli obecni również przedstawiciele gmin i organizacji cerkiewnych zaangażowanych i wspierających zarówno projekt jak i Stowarzyszenie Orthnet.

Po uroczystym powitaniu głos zabrał Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego:

„(…) Myślę, iż to że spotykamy się dzisiaj przy kolejnym wydaniu albumu kolorów prawosławia, świadczy o tym, że to prawosławie można pokazywać za każdym razem inaczej. (…) Dziękuję pomysłodawcom wydania, ogromnie cieszę się że ten projekt, którego jesteśmy świadkiem, i który Urząd Marszałkowski w ramach konkursu na wkłady własne mógł wesprzeć, pokazuje że dobre przedsięwzięcia i pomysły warto wspierać (…)”.


Następnie w imieniu Arcybiskupa Jakuba przemówił ks. Jarosław Jóźwik:

„W imieniu Jego Ekscelencji chciałbym podziękować za trud włożony w stworzenie tak ważnego projektu, jakim jest album ‘Kolory Prawosławia. Polska’. Kiedy oglądamy ten album, to widzimy prawosławie widziane okiem fotoreportera, fotografa – jest to osoba, która żyje prawosławiem; zagląda poprzez oko aparatu i chce uwiecznić to, co jest w nim najpiękniejszego. Można powiedzieć, że prawosławie jest duszą województwa podlaskiego, jak i duszą naszego kraju. Kiedy patrzy się historycznie, na to jak wielu mieszkało tutaj wyznawców prawosławia, zauważymy jak wiele to prawosławie wniosło w historię naszego kraju (…)".

Kolejnym punktem była premiera animacji „Prawosławie w Polsce”, której autorami są grafik Paweł Iwaniuk oraz ks. Henryk Paprocki. Animacja jest edukacyjno-informacyjną formą wizualną, która przedstawia historię oraz stan obecny Prawosławia na terenach Polski. Kilkunastominutowa ruchoma grafika jest zwięzłą opowieścią, która może przyczynić się do poszerzenia wiedzy o obecności chrześcijaństwa tradycji wschodniej w kraju, wśród jego obywateli, w tym także przedstawicieli Cerkwi prawosławnej. Została ona opracowana, jako materiał edukacyjny w przystępnym dla młodych odbiorców kształcie. Głównym jednak argumentem do powstania animacji była możliwość przybliżenia zainteresowanym losów polskiego prawosławia podczas międzynarodowych wydarzeń kulturalnych m.in. cyklu wernisaży fotografii organizowanych przez portal Orthphoto, w tym planowanych w tym roku otwarć na Litwie, w Finlandii i Rosji. Projekt „Prawosławie w Polsce” powstał dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Fundacji Oikonomos, Fundacji Dialog Narodów i wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia OrthNet. Jest to jeden z pierwszych animowanych projektów, który w dostępny sposób ukaże historię Cerkwi prawosławnej w portalach społecznościowych i na internetowych kanałach filmowych.

Po zakończonym pokazie, o animacji jak również o premierowym wydaniu albumu opowiadali: Aleksander Wasyluk i Paweł Iwaniuk. Przybliżyli oni wszystkim zgromadzonym historię obu projektów; wyczerpująco opowiedzieli o trudach i wyzwaniach, jakim należało sprostać realizując ww przedsięwzięcia. Autorzy podziękowali wszystkim sponsorom: urzędom, instytucjom i osobom prywatnym. Szczególne słowa wdzięczności skierowane zostały w kierunku obecnych na sali fotografów-użytkowników serwisu OrthPhoto.net. Bez ich zdjęć album nie mógłby zostać wydany.
Spotkanie zakończyło się rozstrzygnięciem konkursów organizowanych przez: serwis Orthphoto, Prawosławny Serwis Internetowy Cerkiew.pl oraz Radio Orthodoxia. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci najnowszego premierowego wydania albumu oraz jego mini wersji.

Zachęcamy do zakupu pozycji „Kolory Prawosławia. Polska” – dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na modernizację i dalszy rozwój strony orthphoto.net. Album można nabyć w Centrum Kultury Prawosławnej (Białystok, ul. Św. Mikołaja 5), w sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej (Białystok, ul. św. Mikołaja 3), na stronie: www.sklep.cerkiew.pl oraz w wybranych parafiach.

Fot. Tomasz Grześ
Nagranie video (transmisja na żywo – Facebook)
_____________________
Album „Kolory Prawosławia. Polska” to prezentacja piękna i różnobarwności Prawosławia w Polsce, uchwyconego w obiektywie aparatu fotograficznego. To też przyczynek do przypomnienia, że Prawosławie na tych ziemiach obecne jest nieprzerwanie od IX wieku, a jego/początki na południowych krańcach Polski związane są z misją chrystianizacyjną Świętych Braci Cyryla i Metodego oraz ich uczniów.

„Kolory Prawosławia. Polska” w postaci albumowej ukazał się pierwotnie w 2011 roku, jako wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej we współpracy z portalem www.orthphoto.net. Niniejsze 3 wydanie wzbogaca poprzednie o nowe fotografie. Całość stanowi niezwykłą podróż opowiadającą o Prawosławiu w Polsce. Na 146 fotografiach autorstwa 57 fotografów pokazane zostało Prawosławie widziane obiektywem, ale i sercem. Za pośrednictwem fotografii można bowiem wiele opowiedzieć. Autorzy zdjęć czynią to z pasją, koncentrując się na ukazaniu piękna sztuki sakralnej i duchowości Cerkwi prawosławnej w Polsce. Pasja to trudna, wymagająca cierpliwości, wrażliwości i taktu. Dzięki niej możliwe staje się utrwalenie krótkich momentów historii i wydłużenie ich praktycznie w nieskończoność, uczynienie chwil nieprzemijającymi oraz będącymi wstępem do głębszej refleksji religijnej i duchowej.

W prezentowanym albumie utrwalone zostały krzyże, elementy krajobrazu i elementy architektury sakralnej, detale i wystrój świątyń, szaty liturgiczne, płonące świece, ikony i dym kadzideł. W kadrach nie zabrakło też wydarzeń religijnych – pielgrzymek, świąt i obrzędów. Uważny obserwator dostrzeże również zatrzymaną w kadrze głębię ludzkich przeżyć, atmosferę modlitwy. W albumie znajdują się też fotografie chwil, których nie może doświadczyć turysta zwiedzający świątynię, bowiem nie zostały one opisane w przewodnikach, których jednak można „dotknąć” dzięki temu albumowi. Przedstawione świątynie, monastery, ludzkie gesty i emocje przenoszą odbiorcę do rzeczywistości niewidzialnej. W pracach nie ma rozróżnienia, co materialne i duchowe, a podejście to jest głęboko zakodowane w Prawosławiu. Tu wspaniale współgra ze sobą koloryt wiejskich i miejskich cerkwi, codziennych i świątecznych obrzędów religijnych, postacie hierarchów, duchowieństwa i wiernych. Album pozwala poczuć i zrozumieć, że Cerkiew prawosławna w Polsce to historyczny, konkretny organizm, ściśle kreślony co do czasu i przestrzeni, lecz zarazem łączący w sobie niebo i ziemię, ludzi i anioły, żywych i umarłych, to, co stworzone, i to, co niestworzone. Pośród zewnętrznych faktów jej historycznego istnienia fotografie nieśmiało ukazują ważniejszy plan. Znak krzyża, Pismo Święte odczytywane w czasie nabożeństwa, przedmioty kultu, szaty, kadzidło, blask świec stanowią symbole w rzeczywistym tego słowa znaczeniu, są materialnymi znakami obecności świata duchowego. Symbolizm w Prawosławiu jest czymś więcej niż przedstawieniem skierowanym do zmysłów. Ma on na celu przywołanie w nas rzeczywistości natury duchowej, rzeczywistości od zawsze istniejącej w Cerkwi prawosławnej. Dzięki efektom prac autorów fotografii można odnieść wrażenie, że Prawosławie chociaż jest trudnym, ale równocześnie bardzo wdzięcznym tematem dla sztuki fotografii. Barwnym, zachwycającym i niedopowiedzianym zarazem. Pozornie bowiem tylko przedstawione w albumie zdjęcia opowiadają o krzyżach i murach, cokołach i fundamentach. One opowiadają o Bogu i ludziach, opowiadają kolorami Prawosławia.

Sponsorami III wydania albumu są: Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego, Firma KAN, Fundacja Dialog Narodów, Kendron, Urzędy Miast: Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki oraz Gminy: Bielsk Podlaski, Gródek, Michałowo, Mielnik, Narewka i Zabłudów.