publicystyka: Wzywaj Boga

Wzywaj Boga

tłum. Anna Kindziuk, 16 marca 2017

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają. (Ps 145, 18)
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
(Ps 130, 1)

Kiedy jesteś pogrążony w bezmiarze wątpliwości oraz grzechu i uważnie szukasz przebłysku światła – zwróć się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, On ciebie usłyszy! Idź do Niego, do Tego Źródła Życiodajnej Wody. Po co masz szukać pocieszenia i wsparcia wśród ziemskich stworzeń, kiedy możemy tego poszukiwać u samego Stwórcy? Zwróćmy się do Niego i zawołajmy z głębin naszej rozpaczy; będziemy wołać dzień i noc, nieustępliwie, bez ustanku, z samych głębin naszej niemocy – do jego Wszechmocy.

Każdy z nas ma prawo do tego, by z odwagą przystąpić do tronu łaski, by otrzymać miłość i łaskę w stosownym czasie. Łaska ta jest dana każdemu, nawet najbardziej grzesznemu, pozostającemu w niemocy. Ponieważ Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają (Ps 145, 18) i dlatego, kiedy zwrócimy się do Niego, On usłyszy nasze wołanie.

za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014

zdjęcie: Nikolina Ceranic, za: orthphoto.net