polska: Nowe Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Nowe Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

dr Marcin Abijski, 15 marca 2017

12 marca br. powołane zostało Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Poznaniu. Swoją działalność rozpoczęło ono dzięki staraniom prawosławnej społeczności stolicy Wielkopolski, z ks. prot. Pawłem Minajewem i Piotrem Potempą na czele, oraz przy wydatnym wsparciu Bazylego Piwnika.

Zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 19 osób, odbyło się 12 marca po św. Liturgii. Z ramienia Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, w spotkaniu uczestniczyli: Bazyli Piwnik – Przewodniczący Zarządu Głównego oraz diakon Piotr Makal – kierownik Biura Zarządu Głównego. W trakcie wyborów wyłoniono zarząd nowego koła. Przewodniczącym został Piotr Potempa, jego zastępcą Tatiana Nowak, a sekretarzem Szymon Pyżalski. Do komisji rewizyjnej wybrano: Ninę Borowik – przewodniczącą, Tamarę Shinjikashvili – wiceprzewodniczącą oraz Krystynę Bagrec.

Poznańskie Koło jest trzecią, terenową komórką Stowarzyszenia w Diecezji Łódzko-Poznańskiej i jedną z nielicznych w zachodniej części naszego kraju.

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego posiada 16 kół terenowych w całej Polsce, które w zróżnicowany sposób realizują cele statutowe Stowarzyszenia, świadcząc o prawosławiu i wspierając lokalne struktury Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Fot. o. Piotr Makal

za:
www.bractwocim.pl