publicystyka: Zacznij od modlitwy

Zacznij od modlitwy

tłum. Anna Kindziuk, 10 marca 2017

I rzekł mi król: «O co chciałbyś prosić?» Wtedy pomodliłem się do Boga niebios (…). (Księga Nehemiasza 2,4)

Niech pomoże nam Bóg niczego nie zaczynać, niczego nie podejmować, nawet nie odpowiadać na pytania nie zwróciwszy się najpierw do Niego! Ciągle przychodzi się nam żałować wypowiedzianych bez przemyślenia słów; jak wiele czasem byśmy dali, by je cofnąć, ale jest już za późno, szkoda została wyrządzona!

Długo Nehemiasz pielęgnował w sobie nadzieję na to, by udać się do Jerozolimy do swego biednego rodzimego plemienia. Możemy sobie wyobrazić, jak o tym rozmyślał dzień i noc, jak modlił się gorliwie, aby Bóg sprawił, iż król wyrazi na to zgodę! Cała ta troska, która go przygniatała była widoczna też na jego twarzy i została zauważona przez króla Artaksersa, który postanowił go pocieszyć. Ale Nehemiasz przede wszystkim chciał postępować zgodnie w wolą Bożą, nawet w tych decyzjach, które z jego punktu widzenia były słuszne i potrzebne. Na pytanie króla odpowiadał nie od razu, a pomodliwszy się do Boga, i wzmocniwszy się w tej modlitwie, poprosiwszy o wewnętrzną zgodę Tego, który był dla niego ponad wszystkich królów. Dopiero wtedy wyjawił Artaksersowi przyczynę swego bólu i płomienne pragnienie serca.

Pragnijmy gorliwie, aby Bóg dawał nam znać, jaka jest Jego wola we wszystkich momentach naszego życia. Podporządkujmy Jemu Jedynemu wszystkie nasze dążenia i niech szczera, gorąca modlitwa będzie zawsze podstawą każdego naszego działania i słowa.

Będziemy zwracać się myślami do Boga za każdym razem, kiedy trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. I nie bacząc na to, dokąd wiodłoby nas nasze własne pragnienie, będziemy najpierw szukać woli Bożej, z pełną gotowością rezygnacji z własnej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Tylko w takim przypadku będzie można mieć nadzieję, że nasze słowa i uczynki nie przepadną a przyniosą oczekiwany owoc dla wieczności.

za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014

zdjęcie: Andrey Morozov (za: orthphoto.net)