Uroczystości pogrzebowe ihumena Mojżesza (Klebusa)

diakon Wiaczesław Perek, 18 marca 2016

17 marca w cerkwi pw. św. Eufrozyny Połockiej, znajdującej się na cmentarzu parafii katedralnej w Białymstoku, odbyły się uroczystości pogrzebowe ihumena Mojżesza – mnicha domu zakonnego Opieki Matki Bożej w Wysowej w diecezji przemysko–nowosądeckiej. Obrzędowi pogrzebu zmarłego przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz w asyście licznie przybyłego duchowieństwa z kilku diecezji.

Ihumen Mojżesz (Igor Klebus) syn Michała i Haliny z domu Brewczyk urodził się 2 lipca 1975 r. w Białymstoku. Śluby zakonne małej schimy z nadaniem imienia na cześć proroka Mojżesza złożył 20 maja 2001 r. Natomiast 6 września 2002 r. otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Przemyskiego i Nowosądeckiego Adama święcenia diakońskie, a 24 maja 2003 r. – kapłańskie. W 2008 r. wszedł w skład braci Prawosławnego Męskiego Domu Zakonnego Opieki Matki Bożej w Wysowej Zdrój. W 2013 r. został podniesiony do godności ihumena. Przez ostatni rok pełnił posługę opiekuna przy chorym arcybiskupie Adamie.

Relacja wideo dostępna tutaj.

za: orthodox.bialystok.pl