Ku czci Ikony Matki Bożej Wychowanie (Wospitanije)

Katarzyna Draniewicz, 18 marca 2016

Tylko raz w roku wypada taki dzień, kiedy szczególnie czci się Ikonę Matki Bożej, która otrzymała nazwę Wychowanie (Wospitanije), dlatego że modlący się przed nią otrzymują pomoc w wychowaniu dzieci. Dzięki licznym cudom Ikona Bogurodzicy stała się sławna w całej Rosji.

Cudotwórcza Ikona Przenajświętszej Bogurodzicy Wospitanije trafiła do Rosji z Bizancjum. Jej oryginał do rewolucji w 1917 roku znajdował się w Kazańskim Soborze na Placu Czerwonym, lecz po zburzeniu cerkwi zaginął. Obecnie szczegółowa kopia cudotwórczej Ikony Bogurodzicy znajduje się w odrodzonym Soborze Kazańskim. Przed nią rodzice zwracają się z modlitwą o wychowanie dzieci i niezmiennie otrzymują ogromną pomoc Matki Bożej. Znaczenie Ikony Matki Bożej Wospitanije w zakresie duchowego kształtowania potomstwa trudno przecenić.

Matka Boża przedstawiana jest na niej z Przedwiecznym Młodzieńcem siedzącym na Jej lewej ręce. Prawa ręka Chrystusa podniesiona jest ku obliczu Przeczystej Dziewicy. Nazwa ikony Wychowanie mówi sama za siebie. Przed nią rodzice modlą się o swoje dzieci, prosząc Przenajświętszą Bogurodzicę o opiekę nad nimi, o zesłanie rozumu i napełnienie serc mądrością, o wychowanie w wierze i pobożności. Do dziś znana jest krótka modlitwa:

Powierzam swoje dziecię Panu mojemu Jezusowi Chrystusowi i Twej, Przeczysta, niebieskiej opiece.
(Вру­чаю ди­тя мое все­це­ло Гос­по­ду мо­е­му Иису­су Хри­сту и Тво­е­му, Пре­чи­стая, небес­но­му по­кро­ви­тель­ству)

Żyjemy w czasach, w których mały człowiek na podobieństwo rośliny każdego dnia wchłania w siebie to, co dobre i pożyteczne albo grubiańskie i złe. Każdego dnia następuje wychowanie człowieka, a to jakim wyrósł pokażą owoce, czyny, które przyniesie Bogu. Dlatego też matki przed Ikoną Wospitanije proszą Matkę Bożą o wychowanie przez bogobojnych ludzi (dosł. ziemskie anioły), o dobrą opiekę dla swoich dzieci.

Zbawiciel podczas swego ziemskiego życia, jak czytamy w Ewangelii od Łukasza (18, 15-17), błogosławił rodzicom za to, że przynosili do Niego niemowlęta. Cerkiew, idąc w ślad za Nim, również troszczy się o dzieci, zwracając uwagę na to, jak ważne jest cnotliwe ich wychowanie. Wielu rodziców, którzy zetknęli się z trudnościami w komunikacji z dzieckiem, zwracają się do Bogurodzicy o pomoc przed Ikoną Wospitanije i czczą Jej wizerunek w święto Ikony – 18 (5) marca.


Na podstawie: deva-maria.ru, azbyka.ru/days/ikona-vospitanie, pravoslavie.ru/put/apologetika/zastupnica.htm, pokrov-endov.cerkov.ru/pravoslavnaya-biblioteka/akafisty/akafist-presvyatoj-bogorodice-pered-eya-ikonoj-vospitanie