600 tys. zł na zabytki w województwie Podlaskim

Dominika Błahuszewska, 10 lutego 2017

Zarząd województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja nie może być udzielona na finansowanie prac przy zabytku, który stanowi mienie Województwa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych lub znajdujących się w ich trwałym zarządzie.

Wnisoki należy składać prze portal witkac.pl w terminie od 8 lutego do 8 marca b.r.

W związku z ogłoszonym naborem planowane jest szkolenie, które odbędzie się 22 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. S. K. Wyszyńskiego 1, w sali 115, o godzinie 10:00.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 85 66 54 510.

Treść ogłoszenia i regulamin

Na podstawie: www.wrotapodlasia.pl