Spotkanie Przewodniczących kół terenowych Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

d. Piotr Makal, 09 lutego 2017

Spotkaniu przewodniczył przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik. Zarząd Główny reprezentowali także Jerzy Maleszewski i Jan Smyk.

Obecni na zebraniu opowiedzieli o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne oddziały, okazało się, że jest to bardzo różnorodna działalność. W szczególności koła wyspecjalizowały się w organizowaniu pielgrzymek, działalności kulturalnej, działalności wydawniczej oraz oświatowej. Przewodnicząca koła terenowego w Hajnówce – Lucyna Ruszuk przedstawiła prezentację dokumentującą IV pielgrzymkę z Hajnówki do Poczajowa na Ukrainie. Dyskutowano nad możliwością udoskonalenia kwestii organizacyjnych tego wielkiego przedsięwzięcia oraz nad lepszą współpracą z opiekunami duchownymi poszczególnych kół.

W dalszej części spotkania Kierownik Biura Zarządu Głównego d. Piotr Makal zreferował możliwości pozyskiwania środków finansowych dla poszczególnych kół terenowych oraz całego Bractwa. Poprzez realizację różnego rodzaju inicjatyw Bractwo staje się bardziej rozpoznawalne, dociera do szerokiego grona odbiorców. Jako przykład dobrego projektu Przewodniczący Zarządu Głównego podał realizowany przez koło w Krakowie projekt nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Podobne inicjatywy powstają w Gdańsku i Lublinie.

Zgłoszono także wnioski o wykorzystanie strony internetowej Bractwa w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi kołami. Zaproponowano, by na bieżąco umieszczać informacje o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne oddziały, tak by wszyscy bratczycy mogli w nich uczestniczyć.

Podsumowując spotkanie Przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik jako cel dalszych działań Bractwa wskazał napisanie i realizację dużego projektu obejmującego swoim zakresem wszystkie koła terenowe oraz rozwijanie punktów edukacyjnych, w tym powstanie od roku szkolnego 2017/2018 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. św. Cyryla i Metodego w budynku ZSN w Białymstoku.

W dalszej części spotkania głos zabrał zaproszony gość. Pan Andrzej Romańczuk, sekretarz Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Polsce przedstawił podejmowane działania, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej współpracy z bracką szkołą. Na koniec spotkanie swoim występem uświetnił Zespół ,,Stebło”, którego członkami są absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego .