Odrzućmy kłamstwo

tłum. Natalia Walicka, 08 lutego 2017

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę. (Ef 4, 25).

Apostoł Paweł zwraca się tymi słowami do ludzi, którzy poznali Prawdę chrześcijaństwa i namawia ich, aby w pełni odwrócili się od kłamstwa, które jest szeroko rozprzestrzenione w dzisiejszych czasach. Niestety, jak każdy może się przekonać, nawet po tym „uzdrowieniu” [przez nawrócenie się na chrześcijaństwo, przyp. tłum.] dusza człowieka nie raz i nie bez trudu zrzuca z siebie to kłamstwo, które na siebie nieustannie nakłada, jak codzienną odzież.

Nieustannie „wymieniamy” się pustymi słowami, mimowolnie zajmujemy się tym, co zewnętrzne, oszukujemy jedni drugich, nadając codziennym rozmowom przesadną wagę i pod pretekstem uprzejmości mówimy dużo zbędnych rzeczy. Dotyczy to nie tylko rozmów, ale i spojrzeń, odczuć i myśli, które niestety rzadko odzwierciedlają prawdę absolutną.

Do wszystkich naszych postaw zawsze miesza się coś nienaturalnego, czemu nadajemy nazwę świeckiej przyzwoitości. Na wszystko patrzymy przez pryzmat przyjętych uprzedzeń, bardzo rzadko słuchając głosu serca. Jak rzadko myślimy i czujemy poprawnie!

Ile razy, wbrew głosowi sumienia, wbrew Słów Bożych, jesteśmy zadowoleni ze swoich czynów, [które są] tylko powierzchowną uczciwością. Jak często nasze słowa zniekształcają i przykrywają prawdę!

Jednak po to, aby zasłużyć na nazywanie się dziećmi Bożymi, musimy zawsze i we wszystkim srogo trzymać się wyższego Prawa, który nie dopuszcza rozdwojenia w niczym.

Prawda powinna leżeć w fundamencie każdej naszej myśli i kierować nami na każdym kroku naszej życiowej drogi.

za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014.

zdjęcie: Aleksander Wasyluk, za orthphoto.net