Ukazał się nowy numer Istocznika!

Katarzyna Rabczuk, 06 lutego 2017

Do rąk Czytelników trafia pierwszy w tym roku numer kwartalnika Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Istocznik.

W numerze powrócimy na chwilę do okresu świąt Bożego Narodzenia – to przede wszystkim tekst o. Jana Łukaszuka oraz felieton Jana Gajura – nawiązujące jeszcze do postu filipowego. Świąteczną radość i atmosferę dzielenia się nią z innymi dopełniają zdjęcia z kolędowania.

Najnowszy numer to również kontynuacja wspomnień tragicznego dla Prawosławia wydarzenia – unii brzeskiej, której 420. rocznicę podpisania obchodziliśmy w 2016 roku. O jej tragicznych skutkach oraz próbie reaktywowania w okresie międzywojennym na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu pisze w swoim artykule o. Marcin Gościk. Jeszcze raz powrócimy także do ciekawej historii posługi patriarchy Tichona na terenie dzisiejszej diecezji lubelsko-chełmskiej – 8. już część tłumaczenia z języka rosyjskiego przygotował o. Jan Grajko.

Jaki jest język Cerkwi? Na czym polega jego mistyka i czym jest dla nas samych? Właśnie o tym – o bogactwie i poetyce języka nabożeństw prawosławnych przeczytamy w artykule o sztuce w Cerkwi Magdaleny Nazaruk.

Tradycyjnie o wydarzeniach z życia Bractwa i Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej dowiemy się z kronik: Bractwa oraz Z życia diecezji. W numerze nie zabrakło kolejnych stałych działów: ukraińskiego, prowadzonego przez Anastasiię Tretiak oraz działu dla dzieci, przygotowywanego przez matuszkę Monikę Gościk.

Zapraszamy do lektury!

Istocznik dostępny jest w każdej parafii diecezji lubelsko-chełmskiej oraz w wybranych punktach poza jej granicami. Czasopismo można również otrzymać kontaktując się z Redakcją drogą elektroniczną: istocznik@wp.pl lub pocztową: BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin.