polska: Sandomierz: III Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia

Sandomierz: III Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia

Ewa Chyl, 26 stycznia 2017

22 stycznia br., po raz kolejny, licznie zebrani mieszkańcy królewskiego miasta Sandomierz, spotkali się na Zamku Królewskim w Sali Rycerskiej, by uczestniczyć w III Koncercie Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia.

W tegorocznej edycji wystąpiły dwa chóry. Pierwszy z Ukrainy: Studencki Narodowy Chór Akademii Ostrogskiej, pod batutą Julii Poloninki. Członkowie chóru to profesorowie oraz studenci, którzy nie są na co dzień związani profesjonalnie z muzyką. Chór ma na swoim koncie kilkanaście nagród i wyróżnień międzynarodowych. Drugim był Męski Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka w Warszawie, pod dyrygenturą prof. dr. hab. Włodzimierza Wołosiuka. W trakcie występu pierwszy chór wykonał charakterystyczne kolędy w języku ukraińskim, specyficzne dla swojego regionu. Drugi chór zaprezentował kolędy i hymny w językach: polskim, białoruskim, ukraińskim i rumuńskim. Partie solowe wykonali: tenor Bogdan Kuźmiuk, bas Adam Tomaszewski i tenor Jakub Grabowski. Oklaski towarzyszące wszystkim utworom, a w szczególności ich intensywność po indywidualnych występach, świadczyły o profesjonalizmie zarówno dyrygentów, jak i chórzystów.

Rokrocznie wydarzenie zbiera nie tylko wyznawców prawosławia, ale i sympatyków. Sala Rycerska była wypełniona po brzegi, co świadczy o pożyteczności i szerokim zainteresowaniu lokalnej społeczności.

Kończąc koncert, proboszcz parafii prawosławnej podziękował dla arcybiskupa Abla za błogosławieństwo na organizację koncertu i wszelką pomoc. Nie zabrakło słów wdzięczności dla burmistrza miasta Sandomierza Marka Bronkowskiego, który życzliwie troszczył się o wzorową organizację spotkania. Wyrazy uznania  ks. Marcin Chyl skierował do poszczególnych podmiotów i prywatnych osób, dzięki którym udało się zorganizować to kolędnicze spotkanie, mające w województwie świętokrzyskim i podkarpackim szeroki oddźwięk.

Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta Sandomierza i Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Partnerami: Sandomierskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Patronat honorowy objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i burmistrz miasta Sandomierza Marek Bronkowski. Koncert prowadziła Marta Szpyrek.

Foto: Andrzej Gacman