Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie

Tymoteusz Kozka, 24 stycznia 2017

Tradycyjnie, w drugiej połowie stycznia każdego roku mieszkańcy Lublina integrują się, aby przeżyć jeszcze raz tajemnicę Wcielenia Chrystusa Pana naszego na ziemi, wsłuchując się w bogactwo naszych bożonarodzeniowych kolęd.

W piątek, 20 stycznia br., w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie licznie zgromadzili się parafianie obu lubelskich parafii prawosławnych oraz sympatycy Cerkwi prawosławnej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek, zaś Kościół rzymskokatolicki reprezentował ks. biskup Mieczysław Cisło. Uroczystości poprowadził lektor – dyrygent chóru katedralnego w Lublinie Andrzej Boublej – rzecznik prasowy diecezji.

Organizatorami wieczoru kolęd była Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów oraz Lubelski Oddział Terenowy Bractwa św. św. Cyryla i Metodego.

Tegoroczny Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich był również okazją, aby podkreślić X-lecie Fundacji Dialog Narodów działającej przy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Na tę okoliczność zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce skierował na ręce prezesa fundacji Grzegorza Szweda list gratulacyjny, który odczytał sekretarz diecezji ks. mitrat Andrzej Łoś. W swoim liście Metropolita Sawa napisał m.in.:
"Na przestrzeni dziesięciu lat Fundacja Dialog Narodów w pełni oddanie realizuje cele statutowe i zamierzone działania. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć i zrealizowanych projektów. Jako opiekun dziedzictwa narodowego fundacja zrealizowała konserwację, renowację i digitalizację wielu zabytkowych cerkwi i cmentarzy na terenie Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Zawdzięczając Waszej działalności odbudowana została cerkiew pw. Wszystkich Strapionych Radość na św. Górze Grabarce oraz bogata swoją architekturą cerkiew św. Mikołaja w Białowieży na terenie mojej archidiecezji wraz z dziesiątkami zabytkowych cerkwi na Białostocczyźnie. Fundacja znana jest naszej Cerkwi jako animator kultury poprzez organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, a także jako mecenas kultury poprzez angażowanie się w dzieło festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina oraz działalność wydawniczą."

Arcybiskup Abel, podkreślając ogromne zasługi fundacji dla diecezji, przekazał na ręce jej prezesa Grzegorza Szweda ikonę Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Hierarcha wspomniał o dobrej pracy wszystkich współpracowników fundacji, o dyskusjach dotyczących spraw trudnych. Wręczając ikonę prezesowi władyka Abel powiedział, że właśnie poprzez „Krzyż” przychodzi całemu światu radość. My jako dzieci Cerkwi, pracując dla Jej dobra, powinniśmy pamiętać o tym optymizmie, który do naszych serc wnosi nasza troskliwa Matka św. Cerkiew prawosławna.

Następnie w imieniu zarządu fundacji głos zabrał prezes Grzegorz Szwed, wyrażając swoją radość, że poprzez powołanie Fundacji Dialog Narodów przy Diecezji Lubelsko-Chełmskiej może wraz z całym zespołem pracować dla dobra Cerkwi.

W końcu przyszła kolej na kolędowanie. W tegorocznych lubelskich uroczystościach wzięło udział 5 chórów: Chór Katedry Prawosławnej w Lublinie, Męski Chór „Kliros” Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach, Białoruski Zespół Folkowy z Mińska na Białorusi, Zespół folklorystyczno-instrumentalny Serpanok z Korca na Ukrainie oraz Diecezjalny Chór „Chołmszczyna” działający przy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Na szczególną uwagę zasłuży zapewne chór „Chołmszczyna”, który po raz pierwszy wystąpił na scenie. Wszyscy uczestnicy lubelskiego kolędowania podkreślali, że inicjatywa bożonarodzeniowego kolędowania jest bardzo potrzebna dla integracji społecznej mieszkańców miasta. Dźwięki kolęd dają również możliwość zaprezentowania wszystkim mieszkańcom Lublina dorobku kulturowego i duchowego naszej prawosławnej Cerkwi.

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie zakończył się wspólnym śpiewaniem kolędy „Niebo i Ziemia” oraz „Dzisiaj w Betlejem”, dając świadectwo żywej integracji społecznej, gdzie przenikają się kultury Wschodu i Zachodu.

fot. Aleksander Wasyluk