X Zjazd Gnieźnieński

ks. Doroteusz Sawicki, 14 marca 2016

W dniach 11-13 marca 2016 r. w Gnieźnie odbył się X Zjazd Gnieźnieński zorganizowany przez Katolicką Metropolię Gnieźnieńską. Wśród zaproszonych gości byli Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński.

Zjazd ten to bezpośrednie nawiązanie do zjazdu gnieźnieńskiego z 1000 roku. Tegorocznym hasłem spotkania była: „Europa Nowych Początków”. Oprócz metropolity Sawy Kościół prawosławny reprezentowali duchowni i przedstawiciele prawosławnego życia społeczno-kulturalnego i mediów.

Arcybiskup Jeremiasz pełnił funkcję przedstawiciela Polskiej Rady Ekumenicznej. W jej imieniu  przywitał uczestników zjazdu. Następnie wziął udział w krótkiej dyskusji pt. Nowe początki: chrzest Mieszka, chrzest Polski, chrzest nasz.

Podczas przerwy obiadowej z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej spotkał się Prezydent RP Andrzej Duda, którego w imieniu wszystkich pozdrowił metropolita Sawa. Jednocześnie zwierzchnik polskiej Cerkwi zachęcił Prezydenta do sprzyjania, umacniania i wzrastania wielowyznaniowego bogactwa Polski, nawiązując do chrztu naszych przodków w obrządku bizantyjskim, który miał miejsce przed oficjalnym chrztem Mieszka.

Uczestnicy X Zjazdu Gnieźnieńskiego swoje prace skupili wokół zagadnienia podziękowania Bogu za dar chrztu i przeproszenia za to, że ochrzczeni nie zawsze żyli w duchu wiary wyniesionej z baptysterium.