Ihumen Mojżesz (Klebus) zginął w wypadku samochodowym - uaktualnienie

Katarzyna Jaworowska, 14 marca 2016

Dnia 14 marca br. w wypadku samochodowym zginął ihumen Mojżesz.

Ihumen Mojżesz (Igor Klebus) syn Michała i Haliny z domu Brewczyk, urodził się 02.07.1975 r. w Białymstoku. Śluby zakonne złożył 20.05.2001 roku. 06.09.2002 roku otrzymał święcenia hierodiakońskie, a 24.05.2003 r. – hieromnisze. W 2008 roku wszedł w skład braci domu zakonnego w Wysowej Zdrój. W 2013 roku został podniesiony do godności ihumena. Przez ponad rok pełnił posłuszanije opiekuna przy chorym Arcybiskupie Adamie.

Informacje o pogrzebie:
15.03.2016 r. (wtorek), godz. 20:00 – Parastas w cerkwi Św. Michała w Wysowej Zdrój, celebruje biskup Paisjusz z duchowieństwem diecezji przemysko-nowosądeckiej; duchowieństwo całą noc będzie czytało Ewangelię nad ciałem o. Mojżesza.
16.03.2016 r. (środa), godz. 9:00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów i pożegnanie z o. Mojżeszem – celebruje biskup Paisjusz z duchowieństwem diecezji przemysko-nowosądeckiej. Następnie ciało o. Ihumena zostanie przewiezione do Białegostoku, gdzie będzie wystawione całą noc w cmentarnej cerkwi św. Eufrozyny Połockiej.
17.03.2016 r. (czwartek) – Białystok – 11.00 – pogrzeb o. Mojżesza według rytu pogrzebu mniszego.

fot. Anna Grycz, za: orthphoto.net


za: orthodox.pl