Kanon św. Andrzeja z Krety

Katarzyna Jaworowska, 14 marca 2016

Przez najbliższe cztery dni w cerkwiach czytany będzie Wielki Kanon Pokutny autorstwa św. Andrzeja z Krety. Kanon ten ma na celu, podobnie jak większość nabożeństw wielkopostnych, skłonić wiernych do skruchy i postu.

Kanon św. Andrzeja z Krety czytany jest w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu (poniedziałek - czwartek), a także w całości, w piątym tygodniu, w czwartek na jutrzni (którą celebruje się w środę wieczorem). Kanon to wielki poemat, który na przykładach postaci ze Starego i Nowego Testamentu ukazuje drogę duszy ludzkiej od największego upadku do świętości.

Tekst Wielkiego Kanonu Pokutnego dostępny jest na stronie cerkiew.info.
Tekst nabożeństwa można znaleźć także na stronie liturgia.cerkiew.pl.
Wersja w języku cerkiewnosłowiańskim dostępna tutaj.