Rozpoczęto budowę prawosławnego gimnazjum w Bijeljinie (Bośnia)

Dominika Kovačević, 13 marca 2016

 Na terenie byłej Jugosławii działa niewiele prawosławnych szkół; starając się zapełnić tę lukę serbska Cerkiew, dbając o przyszłość swoją i całego narodu, nie tylko stara się o utrzymanie nauczania prawosławnej religii w szkołach państwowych, lecz także o tworzenie ośrodków, gdzie obok przedmiotów podstawowych są nauczane również te teologiczne.

Takim nowym ośrodkiem ma być prawosławne gimnazjum (odpowiednik liceum w polskim systemie edukacji) w Bijeljinie – to miasto liczące około 45 tysięcy osób, wchodzące w skład Republiki Serbskiej w Bośni, położone w pobliżu granicy z Chorwacją i Serbią. Działa tu pięć średnich szkół – aż cztery z nich są profilowane.

Idea zrodziła się w 2015 roku, a pobłogosławił jej biskup zwornicko-tuzlański Chryzostom. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły odbyła się 8 marca, i przewodniczył jej wspomniany władyka.

Hierarcha stwierdził, iż powstanie takiej szkoły to nawiązanie do serbskiej tradycji, gdzie od początku niezwykle istotną rolę edukacyjną pełniła Cerkiew, zaś pierwszy zwierzchnik autokefalicznej (niezależnej) serbskiej Cerkwi – św. Sawa – to patron oświaty. Dodał również, że młodemu pokoleniu należy ukazać symbiozę nauczania przedmiotów przyrodniczych i innych z teologią; bo, choć wielu myśli, że nie da się ich połączyć, to w rzeczywistości one zawsze tworzyły tandem prowadząc do odkryć zadziwiających świat.

Szkoła powstaje przy cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Będzie mogła pomieścić 120 uczniów.

Na podstawie: eparhijazvornickotuzlanska.info, srna.rs