polska: Koncert Pieśni Religijnej – Modlitwa za Syrię

Koncert Pieśni Religijnej – Modlitwa za Syrię

Grzegorz Kozioł, 01 grudnia 2016

W sobotę 26 listopada w cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie odbył się Koncert Pieśni Religijnej – Modlitwa za Syrię. Była to inauguracja cyklu spotkań, organizowanych przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”. Motywem przewodnim tego wydarzenia była modlitwa w intencji pokoju w Syrii.

Koncert rozpoczął ks. Adam Misijuk, który w imieniu ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego - proboszcza parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, serdecznie powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Zwracając się do zebranych podkreślił, jak ważna jest aktywna postawa wobec cierpienia drugiego człowieka i okazywanie mu pomocy. Oznajmił także, że przedstawiciele Prawosławnego Patriarchatu Antiochii po otrzymaniu informacji o naszej inicjatywie napisali m. in. Bardzo porusza serce wiedza, że Cerkiew w Polsce modli się i myśli o pomocy Syryjczykom.

Po odmówieniu wspólnie modlitwy Ojcze Nasz w trzech językach (arabskim, polskim i cerkiewnosłowiańskim), o. Adam Misijuk zapoznał zgromadzonych gości z historią Patriarchatu Antiocheńskiego i początkami chrześcijaństwa w tym regionie.

Podczas koncertu wystąpiły dwa chóry, tj. Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii pod dyrekcją Matuszki Katarzyny Kosińskiej i Męski Kwintet Muzyki Cerkiewnej IKOS pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii działa przy parafii prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Powstał w grudniu 2012 r. z inicjatywy księdza mitrata Mikołaja Lenczewskiego – proboszcza parafii. W swoim repertuarze posiada utwory muzyki sakralnej różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych. W czasie sobotniego koncertu Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii zaprezentował m. in.: Sława Bohu za wsio i Okom błahoutrobnym – mniszki Denisowej, Troparion do Bogurodzicy Sporucznica hresznych – melodia Monasteru Nowego Atosu, Jedinorodnyj Syne – M. Reczkunowa, Dostojno jest’ – muz. P.K. Diniejewa, Zastupnice usierdnaja – P. Czesnakowa, O Tiebie radujetsia – W.A. Żdanowa.

Następnie informacje na temat aktualnej sytuacji syryjskiej Cerkwi przedstawiła Dominka Kovačević – studentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Poruszyła ona kwestię niezwykle trudnej sytuacji prawosławnych Syryjczyków, którzy za swoją wiarę są nieludzko traktowani – poddawani torturom, porywani. Mimo tych ogromnych cierpień jakich doznają, gromadzą się jednak w świątyniach i modlą.

Następnie odczytany został Psalm 78. W języku polskim wygłosiła go Julia Bortniczuk, w języku arabskim – Dominka Kovačević, a w języku cerkiewnosłowiańskim – Włodzimierz Misijuk.

W dalszej części koncertu zebrani mogli usłyszeć utwory liturgiczne w wykonaniu Męskiego Kwintetu Muzyki Cerkiewnej IKOS pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Członkowie Męskiego Kwintetu Muzyki Cerkiewnej IKOS to studenci i absolwenci prawosławnych szkół teologicznych, lektorzy i psalmiści. W swym repertuarze zespół sięga do tradycyjnych form muzyki liturgicznej Kościoła Wschodniego, począwszy od monodii bizantyńskiej i staroruskiej, precedensowego wczesnego wielogłosu ruskiego, śpiewu gruzińskiego i serbskiego, polifonii zachodniej wprowadzonej do liturgii prawosławnej w I Rzeczypospolitej, aż po kompozycje, należące do klasyki rosyjskiej muzyki cerkiewnej XIX – pocz. XX wieku. Chór wykonał m. in.: Otcze Nasz – Kiedrowa, Ahios o Theos – bizantyjskie, Dogmatik tonu 5 – znamiennyj, Chwalitie Hospoda – XVII w. – Strocznoje, Jedinorodnyj – XVII w. – M. Dyleckiego, Nynie Sily - G. Lwowskiego, Nynie Otpuszczajeszy – A. Greczaninowa, Wzbrannoj Wojewodie – P. Czesnakowa, Swietie Tichij - walaamskoje opr S. Trubaczowa, Bohorodice Diewo – S. Trubaczowa, Iże Chieruwimy – S. Trubaczowa, Anhiel Wopijasze – Greczeskoje opr S. Trubaczowa.

Przepiękne utwory wykonane przez chóry stanowiły wspaniałą modlitwę jednoczącą ludzi. Na twarzach uczestników było widać spokój, skupienie i jedność w modlitwie oraz zrozumienie i chęć pomocy ludziom cierpiącym, prześladowanym za wiarę w Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Warto też zaznaczyć, że zgromadzeni mogli nie tylko wysłuchać kolejnych utworów, ale także zapoznać się z historią ich powstania oraz biografiami twórców. W ten sposób koncert stał się jednocześnie ciekawą i ważną lekcją o historii muzyki cerkiewnej.

Wielkie słowa uznania należą się Julii Bortniczuk i Michałowi Panasiuk, którzy znakomicie prowadzili koncert.

Zamykając koncert, wspólnie odmówiono Modlitwę za Syrię. Organizatorzy pozostawili również wiernym czas na modlitwę indywidualną.

Wieczór zakończyło wspólne spotkanie w domu parafialnym. Na stołach nie zabrakło pysznych domowych wypieków. Uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem i podczas kuluarowych rozmów dziękowali wykonawcom za przepiękny śpiew. Wszyscy wyrażali nadzieję, że podobni goście będą witać częściej w naszej cerkwi.

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” składa serdeczne podziękowania księdzu mitratowi Mikołajowi Lenczewskiemu za wsparcie i umożliwienie organizacji koncertu w świątyni, Kameralnemu Chórowi Żeńskiemu im. św. Lidii oraz Męskiemu Kwintetowi Muzyki Cerkiewnej IKOS, a także wszystkim uczestnikom Koncertu Pieśni Religijnej i wszystkim tym, którzy wsparli akcję charytatywną na rzecz Dzieci w Syrii. Spasi Hospodi!

Akcja charytatywna trwa nadal. Już 4 grudnia, wspólnie z Punktem Katechetycznym przy wolskiej parafii, zostanie zorganizowany Kiermasz Świątecznej Pomocy. Podczas kiermaszu będą zbierane fundusze na pomoc dzieciom.

fot. Igor Skopiec, Konstanty Sacharczuk