polska: Wybory Zarządu BMP diecezji przemysko-gorlickiej

Wybory Zarządu BMP diecezji przemysko-gorlickiej

ks. Julian Felenczak, 01 grudnia 2016

Z błogosławieństwa Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej, Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Paisjusza w Sanoku 19 listopada br. odbyło się Walne Zebranie Bractwa Młodzieży Prawosławnej tej diecezji oraz wybory nowego Zarządu BMP i opiekuna duchowego młodzieży.

W sanockiej cerkwi pw. Świętej Trójcy o godzinie 11.00 zebrała się młodzież wraz z proboszczami i opiekunami BMP w poszczególnych dekanatach: gorlickim, przemyskim i sanockim. Ksiądz dziekan mitrat Bazyli Zabrocki z Kalnikowa w asyście ks. mitrata Władysława Kaniuka z Hańczowej i ks. dziekana prot. Juliana Felenczaka z Morochowa celebrował przed ikoną Przenajświętszej Bogarodzicy molebien w intencji młodzieży oraz wszystkich uczących i uczących się przy śpiewie chóru „Kliros” pod kierownictwem ks. Jarosława Grycza.

Młodzież wraz z duchownymi zebrała się w budynku parafialnym, gdzie odbyło się Walne Zebranie, na które przybyło ok. 40 bratczyków i 11 duchownych. Zebranie poprowadził dotychczasowy diecezjalny opiekun BMP ks. prot. Piotr Pupczyk z Krynicy. Na Walne Zebranie do Sanoka Maciej Owsiejczuk przewodniczący BMP w Polsce oraz Jakub Oniszczuk z Hajnówki. Przewodniczący Zarządu Centralnego BMP przypomniał statut bractwa oraz zadania i cele działalności BMP. Ks. dziekan dr Roman Dubec z Gorlic przypomniał praktyczne sposoby realizacji celów i zadań wynikające z działalności i pracy w bractwie.

Pod przewodnictwem ks. prot. Andrzeja Grycza komisja skrutacyjna dokonała podliczenia głosów z wyboru dziewięcioosobowego nowego Zarządu BMP prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej, celem przedstawienia do zatwierdzenia wyboru ordynariuszowi diecezji. Proboszcz ks. mitrat Jan Antonowicz wraz z matuszką Ireną przy pomocy parafialnej młodzieży przygotowali obfity poczęstunek, po którym młodzież wraz z księżmi udała się do sanockiego Muzeum Zamku, celem zapoznania się z tamtejszymi zbiorami ikon.

Fot. autor

za: orthodox.pl