polska: 37. rocznica chirotonii biskupiej Metropolity Sawy

37. rocznica chirotonii biskupiej Metropolity Sawy

ks. Andrzej Baczyński, 30 listopada 2016

25 listopada 2016 r. minęła 37. rocznica chirotonii biskupiej Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Tego dnia w Kaplicy św. arch. Michała w Domu Metropolity, Jego Eminencja w asyście kapelanów ks. prot. Andrzeja Baczyńskiego i ks. prot. Andrzeja Lewczaka oraz protodiakona Andrzeja Dawidziuka odprawił Świętą Liturgię. W modlitwach dziękowano Bogu za minione lata oraz wznoszono prośby o Boże błogosławieństwo, zdrowie i długie lata naszemu metropolicie, w tak wielkiej i odpowiedzialnej arcypasterskiej służbie Bogu i Cerkwi.

Z serdecznymi życzeniami, słowami pozdrowień i kwiatami z tej okazji zwrócili się do Jego Eminencji proboszcz katedry metropolitalnej ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski w imieniu kleru katedry, sekretarz ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz w imieniu kancelarii metropolity, ks. mitrat Jerzy Tofiluk w imieniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. prot. Adam Misijuk w imieniu proboszcza i kleru parafii św. Jana Klimaka w Warszawie oraz liczni wierni.

Uroczystości zakończył wspólny obiad w Centrum Kultury Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego z udziałem Jego Eminencji oraz uczestników Św. Liturgii.

za: orthodox.pl