polska: Wizyta Metropolity Sawy w Moskwie

Wizyta Metropolity Sawy w Moskwie

ks. Andrzej Lewczak, 30 listopada 2016

W dniach 18-22 listopada br., na zaproszenie Jego Świętobliwości Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, w związku z 70. rocznicą jego urodzin, w Moskwie przebywała delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą Metropolitą Warszawskim i całej Polski. Eminencji towarzyszyli Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz biskup Przemyski i Gorlicki, ks. prot. Andrzej Lewczak oraz protodiakon Rościsław Gwizdak. Na moskiewskim lotnisku delegację naszej Cerkwi powitali: Metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych oraz Arcybiskup Surożski Elizeusz.

W uroczystościach wzięli udział zwierzchnicy Cerkwi: aleksandryjskiej, jerozolimskiej, gruzińskiej, serbskiej, cypryjskiej, polskiej, albańskiej, czeskiej i słowackiej, amerykańskiej, przedstawiciele poszczególnych lokalnych Cerkwi oraz miejscowy episkopat. W sobotni poranek polska delegacja odwiedziła Galerię Tretiakowską zaś w godzinach popołudniowych złożyła oficjalną wizytę Jego Świętobliwości Patriarsze Cyrylowi w jego siedzibie w Monasterze Daniłowskim. Patriarsze towarzyszyli: metropolita Hilarion, arcybiskup Elizeusz, biskup Sergiusz, ks. prot. Mikołaj Bałaszow oraz ks. prot. Igor Jakimczuk. - Znamy się z wami od 1968 roku. Po raz pierwszy spotkaliśmy się kiedy śp. metropolita Nikodem odwiedził Warszawę. Od tego czasu nasza przyjaźń trwa po dzień dzisiejszy” – podzielił się wspomnieniami metropolita. W toku rozmowy Eminencja wspomniał o znaczeniu wizyty patriarchy w Polsce w 2012 r. zauważając, że pozostawiła ona ważny ślad dobra i miłości w życiu naszej Cerkwi i naszego państwa. - Dziś Prawosławie odgrywa ogromną rolę w świecie; w warunkach rozwiązłości i duchowej destabilizacji społeczeństwa, stajemy przed wielkimi wyzwaniami… Nie bacząc na trudności, pomimo trudnych momentów w historii, musimy nieść naszą posługę - powiedział metropolita Sawa. W tym kontekście podkreślił wagę kontaktów z bratnimi Cerkwiami, które dają siłę i energię do dalszego dawania świadectwa naszej wiary. W dalszej części rozmowy metropolita opowiedział o aktualnym stanie polskiej prawosławnej Cerkwi. Poruszono temat dwustronnych relacji. Stwierdzono, że wartość kontaktów międzycerkiewnych pozytywnie wpływa na rozwój stosunków między narodami a także świadczy o pan-prawosławnej jedności. Z kolei patriarcha podziękował metropolicie Sawie za przybycie i modlitewną jedność w dniu jego 70-tych urodzin. W darze dla patriarchy, metropolita przekazał ikonę św. Męczennika Maksyma Gorlickiego, zaś Jego Świętobliwość podarował pełny komplet obłaczenija biskupiego oraz żezł. W godzinach wieczornych delegaci wzięli udział w uroczystej kolacji wydanej na cześć patriarchy w Carycyno.

Centralnym punktem uroczystości była św. Liturgia w Soborze Chrystusa Zbawiciela, której przewodniczył patriarcha Cyryl w asyście zwierzchników lokalnych Cerkwi, przedstawicieli poszczególnych Cerkwi, miejscowego episkopatu oraz duchowieństwa. Po jej zakończeniu ze słowami pozdrowień w imieniu świętego Synodu Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi, zwrócił się do patriarchy metropolita Onufry z Ukrainy życząc mu nieustających sił, duchowej radości oraz pomocy Bożej w niesieniu posługi zwierzchnika Cerkwi. Po uroczystym obiedzie, w trakcie którego zebrani goście wysłuchali występu chórów: dońskich kozaków oraz monasterskiego chóru z Horodka na Ukrainie, nasza delegacja odwiedziła cerkiew pw. Życiodajnej Trójcy, w której proboszczem jest ks. prot. Rościsław Jarema.

W kolejnym dniu wizyty delegacja uczestniczyła w oficjalnych uroczystościach jubileuszowych w podziemiach Soboru Chrystusa Zbawiciela, w sali św. Synodu. Spotkanie rozpoczęto modlitwą Cariu niebesnyj… Moderatorem sympozjum był metropolita kruticki i kołomieński Juwenaliusz. Następnie zwierzchnicy oraz przedstawiciele poszczególnych Cerkwi wygłosili swe oficjalne pozdrowienia. Metropolita Sawa w słowie skierowanym do patriarchy powiedział: (…) Dziś rosyjska Cerkiew przeżywa czas duchowego rozkwitu. Ogromna jest w tym Wasza zasługa. Pomaga Wam w tym głęboka wiara, rozum, siła woli, samodyscyplina oraz dyplomatyczne doświadczenie. Za to wszystko dziś Wam dziękujemy. W imieniu polskiej prawosławnej Cerkwi życzę Wam aby Wszechmogący Bóg obdarzył Was zdrowiem, pomyślnością oraz pomocą w odpowiedzialnej służbie Bogu i ludziom. Na zakończenie głos zabrał patriarcha Cyryl. W swoim wystąpieniu poruszył wiele kwestii nurtujących dzisiejszy świat. Podziękował za wspólną modlitwę, która dla niego, jak sam stwierdził jest najlepszym darem.

W poniedziałkowe popołudnie delegacja polskiej Cerkwi złożyła wizytę w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie. Na cześć Jego Eminencji ambasador Włodzimierz Marciniak wydał uroczysty obiad. Towarzyszyła mu małżonka oraz pracownicy ambasady: radca-minister, Marek Zieliński oraz radca Jadwiga Rogoża. Spotkanie odbyło się w życzliwej i miłej atmosferze. Rozmowa dotyczyła życia religijnego i społecznego w Polsce i Rosji.

Następnego dnia, w godzinach porannych, metropolita Sawa wraz z towarzyszącymi mu osobami udał się w drogę powrotną do Warszawy.

Fot: ks. Andrzej Lewczak, ks. Igor Pałkin, za: patriarchiya.ru

za: orthodox.pl