publicystyka: Monaster św. apostoła Andrzeja na greckiej wyspie Kefalonia

Monaster św. apostoła Andrzeja na greckiej wyspie Kefalonia

Anna Kindziuk, 30 listopada 2016

Początki żeńskiego monasteru w Milapidii-Peracie w Kefalonii sięgają czasów bizantyjskich. Oficjalnie został on odnotowany w roku 1264, następnie na przestrzeni kolejnych wieków opustoszał.

Został reaktywowany 1579 roku, kiedy to siostry Leonidia i Magdalena, pochodzące ze stolicy Kefalonii, kupiły ziemię, na której znajdowała się zrujnowana kaplica pod wezwaniem św. apostoła Andrzeja i osiedliły się na niej, aby prowadzić życie monastyczne. Wkrótce do zgromadzenia monastycznego dołączyła córka ówczesnego władcy Mołdawii, która obok bogactwa materialnego wniosła również to duchowe – w postaci relikwii stopy św. Apostoła Andrzeja, przechowywanej dotychczas na Świętej Górze Atos. Na stopie świętego widnieją ślady krwi, pochodzące z dziury po ukrzyżowaniu Apostoła. Warto zaznaczyć, iż relikwie świętego wydzielają bardzo intensywną, miłą woń.

Pielgrzymi odwiedzający monaster mają okazję zwiedzić także muzeum, które znajduje się na terenie klasztoru. Zostało ono założone w 1988 roku przez o. Spirydona, obecnego metropolitę wyspy.

Muzeum jest jedynym budynkiem klasztornym, który przetrwał potężne trzęsienie ziemi w 1953 roku. Co ważne, centralna część obecnego muzeum (niegdyś cerkwi) pozostała nietknięta. Widnieją na niej freski datowane na XVII wiek. Przedstawiają one sceny z ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Do trzęsienia ziemi w 1953 r. były one zamurowane azbestem – w 1832 r. Brytyjczycy, którzy czasowo okupowali wyspę, postanowili urządzić w cerkwi szkołę protestancką z zamiarem zniszczenia tego ważnego ośrodka greckiego prawosławia. Tłumaczyli to rzekomym wrogim nastawieniem Cerkwi prawosławnej do panowania brytyjskiego. W wyniku trzęsienia ziemi azbest odpadł i oczom współczesnych ukazały się zabytkowe malowidła, które możemy podziwiać po dziś dzień.

Zwiedzanie monasteru przez pielgrzymów odbywa się codziennie w godzinach: 07:00-14:00 oraz 17:00-21:00.

Źródło: Brief pilgrimage guide of holy metropolis of Cephalonia


Fragmenty śpiewu św. apostoła Andrzeja w wykonaniu greckiego chóru Fokaeus