polska: Koncert "Czerwona Kałyna" w Mokrem

Koncert "Czerwona Kałyna" w Mokrem

prot. Julian Felenczak, 29 listopada 2016

Mokre i Morochów nad Osławą – to dwie sąsiednie miejscowości, które od wieków są sobie bliskie, a znaczną część mieszkańców obu wsi stanowią prawosławni skupieni w parafii prawosławnej Spotkania Pańskiego w Morochowie. Wielu z nich to przedstawiciele mniejszości ukraińskiej.

W niedzielę 20 listopada br. w Mokrem odbył się tradycyjny, organizowany już od kilku lat, koncert poezji i pieśni ukraińskich "Czerwona Kałyna" poświęcony kulturze i językowi miejscowej społeczności ukraińskiej. Oprócz tematu wiodącego, jakim był symboliczny krzew czerwonej kaliny, pojawiła się tematyka wzorów oraz bogatej kolorystyki wyszywanych ozdobnych i dekoracyjnych ręczników, obrusów, koszul i ukraińskich strojów ludowych.

Organizatorem koncertu był Związek Ukraińców w Polsce Koło w Mokrem. Został on zorganizowany we współpracy ze stowarzyszeniem „Baladhora”, które prowadzi miejscową niepubliczną szkołę podstawową, miejscowym zespołem wokalnym „Śpiwanka” oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Osławiany” z Mokrego. Koncert prowadziła Maria Biłas, przewodnicząca oddziału sanockiego ZUwP i parafianka cerkwi w Morochowie.

Na wstępie koncertu dyrygent chóru cerkiewnego w Sanoku Marianna Jara opowiedziała o wzorach i kolorystyce haftów ukraińskich. Przedstawiła bogatą prezentację strojów i ręczników oraz slajdów ze zdjęciami. Po prezentacji wystąpiły miejscowe zespoły muzyczne. Wszystkie pieśni i poezja były przepełnione tematyką czerwonej kaliny i haftu oraz miłością do mowy ojczystej i kultury ukraińskiej.

Fot: autor