polska: Poświęcenie polichromii kaplicy akademickiej w Warszawie

Poświęcenie polichromii kaplicy akademickiej w Warszawie

ks. Łukasz Koleda, 29 listopada 2016

Dzień 27 listopada 2016 roku, pięknie zapisał się na kartach historii budynku przy ulicy świętych Cyryla i Metodego 4 w Warszawie. Tego dnia po zakończeniu prac ikonograficznych, Jego Eminencja Metropolita Sawa dokonał poświęcenia fresków w kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego. Prace rozpoczęte 5 sierpnia 2014 roku, wykonywano w czterech etapach i ukończono 18 czerwca bieżącego roku. Niniejszego trudu podjął się ceniony w naszym kraju ikonograf z Bielska Podlaskiego, Pan Grzegorz Zinkiewicz. Na ponad stu osiemdziesięciu metrach kwadratowych przedstawiono sto jedenaście postaci. Na szczególną uwagę zasługuje „Eucharystia apostołów” w części ołtarzowej oraz umieszczona na przeciwległej ścianie kompozycja Sądu Ostatecznego. Nie można zapomnieć o monumentalnych i ascetycznych wizerunkach Ojców Kościoła i lokalnych świętych wypełniających przestrzeń nawy świątyni.

Św. Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa, w asyście ks. prot. Andrzeja Lewczaka – dyrektora Centrum Kultury Prawosławnej, ks. Łukasza Koleda oraz protodiakona Andrzeja Dawidziuka. W trakcie nabożeństwa modlitewnie śpiewał chór prowadzony przez lektora Rafała Pagóra. W tym dniu nie mogło zabraknąć młodzieży akademickiej, która każdego dnia modli się w murach tutejszej kaplicy i nie szczędziła zdrowia oraz pomocy przy pracach malarskich. Nie zabrakło również społeczności skupionej wokół kaplicy świętych Cyryla i Metodego, a także ludzi dobrego serca bez których wykonanie fresków znacznie odwlekłoby się w czasie.

Na zakończenie św. Liturgii z ojcowskim pouczeniem zwrócił się Jego Eminencja, który w oparciu o ewangeliczną przypowieść o siewcy zaznaczył, że naszym bliźnim jest każdy człowiek nawet ten, który jest wrogo usposobiony wobec nas. Sens chrześcijańskiego życia zawiera się w tym, aby na ile to możliwe okazywać szacunek i miłość drugiemu człowiekowi. Dzięki takiej postawie stajemy się godni nazywania siebie mianem prawosławnego chrześcijanina. Hierarcha podkreślił również potrzebę stabilności w życiu duchowym młodego człowieka, które wystawione jest na różnego rodzaju pokusy. W trakcie homilii nie zabrakło odniesień do przeszłości obecnego budynku Centrum Kultury Prawosławnej. Na tym przykładzie Metropolita Sawa zachęcał do cierpliwości i ufności w działanie Opatrzności Bożej. - Dzisiejsza św. Liturgia ma szczególny charakter, albowiem dzieło zostało zakończone, koniec ukoronował nasz wysiłek. W tym dniu chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność Bogu za dar którym jest ten budynek, kaplica, a także polichromia, którą poświęciliśmy. Dziękuję Przenajświętszej Bogurodzicy oraz patronom tego miejsca. – podsumował Jego Eminencja. Hierarcha podziękował wszystkim za pomoc w realizacji ikonograficznego przedsięwzięcia, w szczególności słowa uznania i wdzięczności skierowano do Pana Grzegorza Zinkiewicza, wykonawcy polichromii oraz ofiarodawców. Ze względu na stan zdrowia, Pan Grzegorz nie mógł być obecny podczas Liturgii. Najbardziej zaangażowani w pomoc członkowie wspólnoty akademickiej odznaczeni zostali orderami św. Marii Magdaleny.

Osobom zaangażowanym w dzieło wykonania polichromii, ikonografom i ich pomocnikom, młodzieży, sponsorom znanym z imienia i tym anonimowym, pracownikom Centrum Kultury Prawosławnej, duchowieństwo kaplicy wyraża serdeczne podziękowanie i zapewnia o modlitewnej pamięci.

Fot.: Łukasz Troc

za: ckp.warszawa.pl