polska: Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko - Bielskiej

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko - Bielskiej

Aleksandra Honczar, 20 listopada 2016

 W dniu 19 listopada 2016 r., odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko - Bielskiej. Obrady miały miejsce w Bielsku Podlaskim. Młodzież wraz z duchownymi podsumowała dotychczasową działalność i dyskutowała nad przyszłością Bractwa.

Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią, w parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Jerzy, w asyście dziekana okręgu Bielsk Podlaski ks.mitrata Leoncjusza Tofiluka, proboszcza parafii ks. mitrata Jarosława Dmitruka, opiekuna Zarządu Diecezjalnego ks.prot. Pawła Sterlingowa oraz opiekunów przybyłych bractw parafialnych. Na koniec ze słowem do młodzieży zwrócił się Biskup Jerzy, który szczególną uwagę zwrócił na konieczność przystępowania do Sakramentu Eucharystii. Ekscelencja zaznaczył, że sama obecność na nabożeństwach – choć ważna – nie jest wystarczająca. Pochwalił również młodzież za właściwe rozumienie sensu przystępowania do Świętej Spowiedzi.

Po Świętej Liturgii uczestnicy Walnego Zgromadzenia wspólnie modlili się o owocne obrady, a następnie udali się do sali parafialnej. Obrady otworzyła Przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, Anna Marczuk. Po oficjalnym rozpoczęciu i powitaniu przybyłych gości, Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych w imieniu Zwierzchnika Cerkwi w Polsce, Metropolity Sawy oraz podkreślił znaczenie młodzieży będącej w Cerkwi. Jako kolejni głos zabrali ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk oraz ks. mitrat Jarosław Dmitruk, który przywitał młodzież w murach parafii.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie sprawozdania z działalności BMP Diecezji Warszawsko - Bielskiej w roku 2015/16. Po przedstawieniu działań bractwa w minionym roku, Walne Zgromadzenie jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu absolutorium Zarządowi. Następnie bractwa parafialne przedstawiły po krótce zrealizowane przez siebie inicjatywy.

Z powodu rezygnacji dwóch członków Zarządu przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których w skład Zarządu weszli:
Nika Jurczuk
Jan Żeruń.
Pierwsza część obrad zakończyła się złożeniem podziękowań najbardziej zaangażowanym duchownym i bractwom parafialnym.

Po przerwie obiadowej omówione zostało kalendarium na przyszły rok oraz odbyła się burzliwa dyskusja na temat przekazu informacji pomiędzy bractwami i możliwościami zachęcenia młodzieży do udziału w inicjatywach Zarządu, a przede wszystkim życiu Cerkwi.

W Walnym Zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Centralnego, Zarządów Diecezji Lubelsko - Chełmskiej oraz Białostocko - Gdańskiej.

Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej dziękuje wszystkim przybyłym, a swoim nowo wybranym kolegom gratuluje oraz życzy wielu sił i sukcesów.

Zdjęcia: archiwum BMP w Orli