świat: Wizyta patriarchy serbskiego na Cyprze

Wizyta patriarchy serbskiego na Cyprze

Dominika Kovačević, 19 listopada 2016

W dniach 10-16 listopada miała miejsce wizyta patriarchy serbskiego Ireneusza na Cyprze. Serbską delegację uroczyście powitano na terenie siedziby zwierzchnika Cerkwi cypryjskiej na starówce w Nikozji, po czym wszyscy procesyjnie udali się do soboru św. Jana Teologa, będącą katedrą arcybiskupa Nowej Justyniany i całego Cypru. Tam sprawowano krótkie nabożeństwo doksologii. Następnie patriarcha Ireneusz wyraził podziękowanie zwierzchnikowi Cerkwi cypryjskiej, arcybiskupowi Chryzostomowi II, za zaproszenie na tę błogosławioną i świętą wyspę. Dzień zakończył się spotkaniem serbskich gości z cypryjskimi hierarchami.

Drugiego dnia podróży zwierzchnik serbskiej Cerkwi odwiedził ważniejsze miejsca w tej części metropolii Konstancji i Famagusty, która nie jest okupowana przez Turków; co więcej, metropolita nie może zasiadać na swojej katedrze w Famaguście, i dlatego rezyduje tymczasowo w Paralimni. W centrum miasta dostojnego gościa powitali nie tylko przedstawiciele Cerkwi, lecz również burmistrz. W swojej przemowie władyka Ireneusz zaznaczył, iż serbski i cypryjski naród łączy prawosławie oraz cierpienia tak historyczne, jak i współczesne. W ramach wizyty w tej metropolii serbska delegacja modliła się również w znanym monasterze św. Napy (Agia Napa).

Z kolei dni 12-13 listopada były poświęcone uroczystościom ku czci św. Jana Chryzostoma, który jest patronem obecnego zwierzchnika Cerkwi cypryjskiej, a także dziesięcioleciu przewodniczenia temu Kościołowi przez arcybiskupa Chryzostoma II. Wieczernia 12 listopada była sprawowana w soborze św. Jana Teologa w cypryjskiej stolicy, zaś Jutrznia i Boska Liturgia 13 listopada były celebrowane w cerkwi Mądrości Bożej (Agia Sofia) w Strowolos. Nabożeństwo odprawiało kilku hierarchów cypryjskich i greckich, pod przewodnictwem zwierzchników obydwu Cerkwi lokalnych. Po Liturgii arcybiskup Chryzostom wręczył patriarsze Ireneuszowi najwyższe odznaczenie swojej Cerkwi, czyli order św. Barnaby – założyciela i patrona Kościoła na Cyprze.

Czternastego listopada prezydent Cypru, Nikos Anastasiadis, przyjął na audiencji serbskiego patriarchę. Następnego dnia delegacja z Serbii udała się do jednego z najbardziej znanych cypryjskich monasterów – Kykkos, w którym znajduje się cudowna ikona Bogurodzicy, a także pochowany jest pierwszy prezydent Cypru oraz jeden z poprzedników arcybiskupa Chryzostoma II: władyka Makary III.

Ostatniego dnia patriarszej podróży, 16 listopada, serbska delegacja pojechała do Paphos, który słynie z miejsc związanych z działalnością św. apostoła Pawła, oraz do monasteru św. Neofita w pobliskiej Tali.

Na podstawie: spc.rs