świat: USA: Prawosławna Szkoła Pastoralna otwiera studia w języku hiszpańskim

USA: Prawosławna Szkoła Pastoralna otwiera studia w języku hiszpańskim

Dominika Kovačević, 18 listopada 2016

Prawosławna Szkoła Pastoralna to jednostka diecezji Chicago i Środkowej Ameryki w jurysdykcji Rosyjskiej Cerkwi Poza Granicami Rosji (po angielsku tzw. ROCOR); dotychczas studia były prowadzone w języku angielskim. Jednakże ze względu na zwiększone zapotrzebowanie duchownych oraz katechistów dla osób hiszpańskojęzycznych – zarówno w USA, jak i innych krajach obydwu Ameryk – w roku akademickim 2016/2017 po raz pierwszy uruchomiono trzyletnie studia również w języku hiszpańskim. Wszystkie przedmioty są te same, co na studiach anglojęzycznych.

Szkoła nie zastępuje tradycyjnych studiów teologicznych, lecz daje szansę tym, którzy z różnych względów nie mogą uczęszczać na takie uczelnie. Wszystkie zajęcia Prawosławnej Szkoły Pastoralnej odbywają się on-line, z wyjątkiem kursu liturgicznego i muzyki cerkiewnej, który ma miejsce w lecie w monasterze Jordanville. Również końcowy egzamin jest przeprowadzany osobiście przed stosowną komisją, w formie ustnej.

Absolwenci otrzymają dyplom Prawosławnej Szkoły Pastoralnej, a także zostaną zarejestrowani w Departamencie Edukacji stanu Illinois. Będą oni mogli działać jako katecheci lub misjonarze nie tylko w ramach Rosyjskiej Cerkwi Poza Granicami Rosji, lecz również innych prawosławnych jurysdykcjach prowadzących swoje parafie i misje w świecie hiszpańskojęzycznym.

Dotychczas z takich prawosławnych kursów teologicznych on-line w języku hiszpańskim był znany libański Uniwersytet Balamand. Wynika to z tego faktu, że na przełomie XIX i XX wieku do Ameryki Łacińskiej emigrowało wielu Palestyńczyków, Syryjczyków i Libańczyków – duży procent z nich stanowili prawosławni, którzy zakładali swoje parafie. Z biegiem czasu do tych parafii zaczęli dołączać Latynosi, którzy w ten sposób poznawali i przyjmowali prawosławie.

Strona Prawosławnej Szkoły Pastoralnej w języku:
hiszpańskim
angielskim

Na podstawie: chicagodiocese.org