polska: Relacja ze spotkania redakcji cerkiew.pl

Relacja ze spotkania redakcji cerkiew.pl

Natalia Walicka, 19 listopada 2016

Tradycją redakcji portalu cerkiew.pl są coroczne spotkania całego zespołu. Wolontariusze pracujący na co dzień w różnych działach nie mają wiele okazji do tego, aby spotkać się w gronie całej redakcji, tym bardziej, że działania w redakcji mają charakter głównie pracy zdalnej. Dlatego coroczne spotkania to swego rodzaju małe święto dla zespołu i okazja do tego, aby lepiej się poznać i podyskutować o ważnych sprawach dla funkcjonowania serwisu.

Tegoroczne spotkanie przyciągnęło członków redakcji aż na zachód Polski – do Jeleniej Góry. Swoją nieziemską gościnność okazał nam tam o. Mariusz Kiślak w Domu Opieki św. Stefana. Ojciec Mariusz zainaugurował obrady redakcji pasterskim słowem, które utwierdziło i wzbudziło poczucie wypełniania pewnej ważnej misji dla Cerkwi, o czym na co dzień nie zawsze łatwo pamiętać.

Obrady zaowocowały wieloma pomysłami, zarówno na rozwijanie strony, jak i ulepszenie pracy redakcji. Poruszone zostały także problemy, z którymi strona obecnie się boryka – m.in. niewystarczająca ilość wolontariuszy do poszczególnych działów, problemy finansowe, czy problem małej ilości duchownych w serwisie.

Poza debatowaniem, redakcja pracowała nad równie ważną ideą serwisu – poznawaniem nowych osób i wzmacnianiem więzi pomiędzy członkami redakcji. W tym celu pokonywaliśmy wspólnie jeleniogórskie szczyty, podbijaliśmy zamek Chojnik i zwiedzaliśmy Wrocław. W ostatnim miejscu odbyło się także spotkanie redakcji z wrocławskim Bractwem Młodzieży Prawosławnej w celu zapoznania ich z redakcją i zaproszenia do współpracy.

Strona cerkiew.pl jest wspólnym dobrem społeczności prawosławnej (i nie tylko), dlatego każdego kto chce wesprzeć portal – czy dołączając do redakcji, czy wpłatą finansową – serdecznie zapraszamy i zachęcamy do współpracy!