Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Darek Sulima, 08 marca 2016

Z błogosławieństwa metropolity Sawy w dniach 25-26 lutego br. odbył się centralny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to „Wszechprawosławny Sobór z perspektywy prawosławnej eklezjologii” . Do współzawodnictwa w tym ostatnim etapie przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Koszalina, Biłgoraja, Hajnówki i Siemiatycz.

Pobyt olimpijczyków w Białymstoku dodatkowo został wzbogacony przez realizację programu edukacyjnego „Szlakiem białostockich cerkwi". Młodzież zapoznała się z historią budowy białostockich świątyń i miała możliwość podziwiania najpiękniejszych architektonicznie budowli sakralnych miasta.

Prace i odpowiedzi uczniów monitorowała i oceniała komisja w składzie: biskup supraski Grzegorz – przewodniczący, ks. mgr Jan Fiedorczuk – wizytator i dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej, ks. dr Marek Ławreszuk – kierownik KTP Uniwersytetu w Białymstoku oraz ks. dr Roman Płoński – wizytator Wydziału Katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej.

Lauretami olimpiady zostali:
1. Martyna Dutko - 84,5 pkt - LO im. ONZ w Biłgoraju - ks. Karol Wilkiel
2. Daniel Machnik - 81 pkt - II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie - ks. Mikołaj Lewczuk
3. Julia Węcko - 80 pkt - II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku - Magdalena Łaszczuk
4. Aleksandra Galimska - 78 pkt - LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach - Joanna Juchnowska

Finalistami oolimpiady zostali:
1. Natalia Nozderka - 68,5 pkt - I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku - Anna Smyk-Kojło
2. Julia Raducha - 68,5 pkt - VI LO im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku - Daniel Kardasz
3. Natalia Waśko - 68 pkt - Z S z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - ks. Andrzej Busłowski
4. Krzysztof Selwesiuk - 67 pkt - IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku - Grażyna Karpiuk
5. Igor Janiel - 65 pkt - Z S z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - ks.Jan Wołkowycki
6. Jan Żeruń - 63 pkt - VI LO im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku- Daniel Kardasz
7. Jakub Sterlingow - 59 pkt - Z S z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - ks. Andrzej Busłowski
8. Artur Jakoniuk - 55,5 pkt - II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza - Ewa Ostapkowicz

Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali nagrody: nośniki pamięci i książki. Osobom, które zdobyły największą liczbę punktów wręczono cenne nagrody rzeczowe: tablety – ufundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku i Dyrektora XI LO w Białymstoku.

Na uroczystości zakończenia olimpiady obecni byli: arcybiskup białostocko-gdański Jakub,  dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku p.o. Anna Kamińska, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Andrzej Rybnik.

Zaproszeni goście przekazali uczestnikom gratulacje oraz wręczyli laureatom i finalistom nagrody. Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali ks. Mirosław Filimoniuk – sekretarz olimpiady i Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

Fot. Marcin Surynowicz