świat: Moskwa: Cerkiew organizuje kurs języka migowego

Moskwa: Cerkiew organizuje kurs języka migowego

Dominika Kovačević, 07 marca 2016

Względnie od niedawna Cerkiew prawosławna w różnych krajach stara się objąć szczególną opieką duszpasterską osoby niesłyszące; duchowni uczą się języka migowego, organizowane są specjalne nabożeństwa dla takich osób.

Do tego ruchu włączyła się parafia Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej w Moskwie: w październiku ub. r. powstało tam Centrum ds. pracy z niesłyszącymi i niedosłyszącymi, a od 24 lutego br. organizuje także bezpłatny kurs języka migowego dla wszystkich zainteresowanych.

Cel inicjatywy wyjaśnił proboszcz parafii o. Michał Zazvonov: „Wielu ludzi pragnie pomóc niesłyszącym w jakiś szczególny sposób, więc, żeby to umożliwić, wymyśliliśmy ten kurs”.

W pierwszych zajęciach wzięło udział 50 osób, także spoza parafii.

Kurs, prowadzony przez specjalistów, jest wyjątkowy pod względem dodatkowej terminologii wprowadzanej na lekcjach: dotyczy ona spraw cerkiewnych i treści modlitw, tak by uczestnicy kursu pomagali osobom niesłyszącym bardziej świadomie uczestniczyć w nabożeństwie. Zajęcia będą trwały do maja, a w kolejnym roku szkolnym będą zorganizowane lekcje na poziomie bardziej zaawansowanym.

Obecnie w ramach Cerkwi rosyjskiej 50 parafii podjęło się wyzwania szczególne troski duszpasterskiej nad osobami niesłyszącymi; istnieje też 9 parafii, które zajmują się osobami niewidzącymi i niesłyszącymi. Patriarchat wydał również dwa podręczniki: „100 zdań w rosyjskim języku migowym: podręcznik dla kapłanów” oraz „Inwalida w świątyni: pomóc ludziom z problemami słuchowymi i wzrokowymi”.

Na podstawie: spc.rs