Posiedzenie synodu rumuńskiej Cerkwi

Dominika Kovačević, 01 listopada 2016

W ostatnich dniach października obradował Święty Synod rumuńskiej Cerkwi, który podjął kilka istotnych decyzji. Najważniejszą z nich jest nowa organizacja rumuńskiej Cerkwi w obydwu Amerykach:
- powołano do życia prawosławną rumuńską diecezję Kanady;
- utworzono rumuńską prawosławną metropolię Ameryk; ma się ona składać z rumuńskiej prawosławnej archidiecezji USA oraz prawosławnej rumuńskiej diecezji Kanady;
- dotychczasowy biskup pomocniczy rumuńskiej prawosławnej archidiecezji Ameryk, JE Jan Kasjan, został mianowany biskupem Kanady;
- arcybiskup Mikołaj (Condrea) został podniesiony do rangi rumuńskiego prawosławnego metropolity Ameryk; nadanie tego tytułu odbyło się 30 października w patriarszym soborze w Bukareszcie.

Jak zaznaczył władyka Jan Kasjan, na utworzenie diecezji Kanady rumuńscy wierni czekali aż 32 lata. Nowa metropolia liczy ponad 60 parafii, głównie w USA i Kanadzie, oraz pojedyncze misje w Ameryce Łacińskiej.
Strona metropolii

Należy jednak przy tym pamiętać, iż w ramach Cerkwi amerykańskiej (OCA) działa rumuński episkopat, który w USA i Kanadzie ma około 120 parafii i misji.
Strona episkopatu


Ponadto na synodzie postanowiono o rozwiązaniu problemu istnienia i aktywności pewnych schizmatyckich grup (chodzi tu przede wszystkim o starokalendarzowców) na poziomie diecezjalnym, co ma się przejawiać m. in. w uświadamianiu wiernych. Przyjęto również wiele nowych tekstów liturgicznych w języku rumuńskim dla poszczególnych rumuńskich świętych.

Przedstawiono również nową publikację, jaką jest zbiór 56 kazań na wszystkie niedziele roku patriarchy rumuńskiego Daniela. Książka nosi tytuł Ewangelia Chwały Chrystusowej (Evanghelia slavei lui Hristos); oprócz kazań zamieszczone są fragmenty ewangeliczne, których one dotyczą, oraz stosowne ilustracje ikonograficzne. Wszyscy kapłani archidiecezji Bukaresztu otrzymają tę książkę za darmo.


Na podstawie: basilica.ro