polska: Święta Liturgia na Świętej Górze Jawor
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Święta Liturgia na Świętej Górze Jawor

Mikołaj Grycz, 24 października 2016

W dniu święta Opieki Matki Bożej, 14 października, na św. Górze Jawor odbyły się uroczystości liturgiczne. Zgromadziły one rzesze duchownych i wiernych.

Uroczystości rozpoczęło małe poświęcenie wody, którego dokonali mnisi z Domu zakonnego w Wysowej Zdrój. Następnie rozpoczęła się Święta Liturgia, której przewodniczył biskup Paisjusz, ordynariusz diecezji przemysko-gorlickiej. Asystowali mu hieromnich Paisjusz z Serbii, księża Bazyli Gałczyk, Włodzimierz Kaniuk, Roman Dubec, Dariusz Bojczyk, o. Maksym i hierodiakon Augustyn. W trakcie nabożeństwa śpiewały dwa chóry: braci serbskiego Monasteru Zaśnięcia NMP w Sukowie oraz parafialny z Wysowej pod dyrekcją ihumena Pafnucego.

Po Ewangelii z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się proboszcz parafii w Rzeszowie ks. Dariusz Bojczyk. Tuż przed Eucharystią ihumen Pafnucy odczytał orędzie biskupa Paisjusza z okazji 90-lecia powrotu Łemków do Prawosławia, a po zakończeniu procesji i odśpiewaniu życzeń Mnohaja Lita, władyka Paisjusz nawiązał do święta Opieki Matki Bożej. Hierarcha szczególnie pozdrowił przybyłych z Serbii gości – mnichów Monasteru Sukowo oraz ihumena i braci Domu Zakonnego w Wysowej Zdrój – z dniem ich patronalnego święta. Następnie do wiernych zwrócił się hieromnich Paisij z Serbii, który opowiedział o mnichu Dionizym, który pochodził z naszych ziem (był Rusinem) i zmarł w jednym z Metochów ich Monasteru w latach 90. XX wieku. Jest on szczególnie czczony wśród miejscowej serbskiej ludności. Ojciec Paisij zaprosił wszystkich do odwiedzenia ich monasteru i zapoznania się z życiem ojców, którzy dzięki swej ciężkiej pracy fizycznej utrzymują siebie i pomagają potrzebującym, co warte jest naśladowania w innych monasterach.

Ihumen Pafnucy podziękował biskupowi Paisjuszowi i przybyłym gościom, a przede wszystkim Bogurodzicy, za ten wspaniały dzień, który w szczególny sposób napełnił serca zebranych modlitwą i duchowym spokojem.

fot. autor

Na podstawie: orthodox.pl