polska: Gorzów Wielkopolski: Tydzień modlitw za jedność chrześcijan

Gorzów Wielkopolski: Tydzień modlitw za jedność chrześcijan

06 marca 2016

W drugiej połowie stycznia w całym kraju w ramach "Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan" miało miejsce szereg spotkań ekumenicznych. Przedstawiciele różnych wyznań razem modlili się słowami pozostawionymi przez Jezusa: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Podczas spotkań na terenie gorzowskiej parafii Cerkiew reprezentował ks. Jarosław Szmajda.

Jedno z nabożeństw odbyło się 18 stycznia w katolickim seminarium w Paradyżu, gdzie przyjechali duchowni różnych wyznań chrzescijańskich, także Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Chrześcijan Baptystów. Towarzyszyli im parafianie, ludzie świeccy, wszyscy chcący modlić się o jedność chrześcijan. Zaproszeni goście przybyli nie tylko z Polski, ale i Niemiec.

Tego dnia homilię wygłosił ks. Jarosław Szmajda, proboszcz parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie Wielkopolskim. Czerpiąc z bogactwa pism Ojców Kościoła objaśniał on poszczególne cnoty zalecane przez Jezusa w Ośmiu błogosławieństwach, m.in.: pokorę, sprawiedliwość, miłosierdzie. Wspomniał też o współczesnych prześladowaniach, a także o męczennikach, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Wśród nich byli też święci: ks. Grzegorz Peradze i Ilja Fondamiński.

Następnie zgromadzeni zapalili świece na znak wspólnej misji, jaką jest głoszenie Słowa Bożego w świecie. Zgromadzeni robili to ze świadomością – jak głosiło tegoroczne wezwanie "Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan" – że jesteśmy „wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (1 P 2,9).

za: www.paradisus.pl