Wizyta patriarchy serbskiego w Anglii

Dominika Kovačević, 20 października 2016

W dniach 12-18 października patriarcha serbski Ireneusz przebywał z wizytą w Anglii. Rozpoczęła się ona doksologią (krótkie nabożeństwo powitalne dla hierarchy) w serbskiej cerkwi św. Sawy w Londynie. Patriarchę Ireneusza powitał serbski biskup Wielkiej Brytanii i Skandynawii Dosyteusz. Po modlitwie dostojny gość w Domu św. Biskupa Mikołaja spotkał się z parafianami, a następnie z serbskimi studentami uniwersytetów Cambridge i Oxford.

Drugiego dnia wizyty zwierzchnik serbskiej Cerkwi spotkał się z prymatem Kościoła anglikańskiego, arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym – to właśnie na jego zaproszenie władyka Ireneusz odwiedził Wielką Brytanię. Jej powodem jest setna rocznica podróży św. biskupa Mikołaja (Velimirovića) do Anglii i wygłoszenie przez niego kazania w anglikańskiej katedrze św. apostoła Pawła w Londynie – Mikołaj Serbski był pierwszym nie-anglikaninem, który przemawiał z ambony w tej świątyni. W trakcie rozmowy przypomniano to historyczne wydarzenie, a także zaznaczono, iż obydwa Kościoły mają ze sobą dobre relacje, o czym świadczy chociażby fakt, iż rokrocznie od stu lat błogosławi się anglikanom na sprawowanie Bożonarodzeniowego nabożeństwa w kaplicy Patriarchatu Serbskiego w Belgradzie. Wspomniano również św. Justyna Popovića, który wykładał teologię na Oksfordzkim Uniwersytecie.

Czternastego października na wieczornym nabożeństwie w anglikańskiej katedrze św. Pawła, tak jak niegdyś św. Mikołaj Serbski, patriarcha Ireneusz wygłosił kazanie (tekst angielski tutaj). Po nabożeństwie anglikański biskup Londynu Richard Chaters wydał kolację dla serbskiej delegacji.

Następnego dnia, w sobotę, w londyńskiej cerkwi św. Sawy, zwierzchnik Serbskiego Kościoła Prawosławnego przewodniczył Boskiej Liturgii, którą sprawowali hierarchowie i duchowni nie tylko z serbskiej jurysdykcji, lecz również innych, a byli to: antiocheński metropolita Wielkiej Brytanii, arcybiskup Marek z Cerkwi zarubieżnej (tj. Rosyjska Cerkiew Poza Granicami Rosji) oraz biskup Atanazy z Patriarchatu Konstantynopola. Na Eucharystii modlili się również lokalni biskupi z Cerkwi orientalnych (dochalcedońskich): koptyjski biskup Angelos oraz syriacki biskup Atanazy. Uczestniczyli w niej dyplomaci z krajów związanych z prawosławiem, obecna była również burmistrz londyńskiej dzielnicy Kensington i Chelsea. W trakcie Liturgii miały miejsce także święcenia diakońskie. Po nabożeństwie wcześniej zapisani zgromadzili się na uroczystym obiedzie z patriarchą.

Z kolei niedzielnej Boskiej Liturgii patriarcha Ireneusz przewodniczył w cerkwi św. księcia Łazarza w Birmingham, po której poświęcił fundamenty pod budowę nowego budynku parafialnego.

Siedemnastego października patriarcha Ireneusz spotkał się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem, który w tych dniach również przebywał z wizytą arcypasterską w Wielkiej Brytanii. Hierarchowie rozmawiali o stosunkach pomiędzy tymi obydwoma Cerkwiami lokalnymi, a także o wewnątrzprawosławnych relacjach ogółem.

Na podstawie: spc.rs