Ordynariat: ruch służbowy

Katarzyna Jaworowska, 20 października 2016

Prezentujemy Dekrety i Decyzje Kanoniczne Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Biskupa Jerzego (Pańkowskiego), Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego:

Dekretem nr 10/16 z dn. 05.10.2016 r. zwolnił ks. mgr. Remigiusza Sosnowego ze stanowiska diakona kaplicy św. Bazylego Martysza w Prawosławnym Ordynariacie WP.

Dekretem nr 11/16 z dn. 05.10.2016 r. mianował ks. mgr. Remigiusza Sosnowego wikariuszem Prawosławnej Katedry Wojskowej św. Mikołaja w Warszawie i kapelanem kaplicy św. Bazylego Martysza w Prawosławnym Ordynariacie WP w Warszawie.

Dekretem nr 12/16 z dn. 05.10.2016 r. mianował ks. diakona por. mgr. Tomasza Paszko diakonem Prawosławnej Katedry Wojskowej św. Mikołaja w Warszawie i kaplicy św. Bazylego Martysza w Prawosławnym Ordynariacie WP.

Decyzją Kanoniczną nr 9/16 z dn. 5.10.2016 r. zwolnił ks. protodiakona dr. kpt. Andrzeja Bierozę z diecezji wojskowej na prośbę zainteresowanego.


za: prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl