Świętego Apostoła Jana na Bacieczkach

protodiakon Wiaczesław Perek, 20 października 2016

 9 października, w dniu święta św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Białymstoku. Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: parafialny pod dyrekcją Marcina Aleksiejuka oraz dziecięcy Anny Waśkowskiej. Po zakończonej Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub poświęcił krzyż ufundowany przez nadleśniczego nadleśnictwa Rajgród, Mariana Podleckiego.
 
Parafia Prawosławna św. Jana Teologa na białostockim osiedlu Bacieczki jest jedną z najmłodszych parafii w dekanacie białostockim diecezji białostocko – gdańskiej. Na terenie parafii znajduje się tymczasowa cerkiew św. Jana Teologa, dom parafialny z kaplicą domową św. Mikołaja Serbskiego oraz fundamenty nowej, murowanej cerkwi ku czci Świętego Ewangelisty.