Boże obietnice

tłum. Justyna Pikutin, 19 października 2016

„Podtrzymaj mię, abym był zbawiony”.  (Ps 118, 117)

Obietnice Boga nie są ograniczone jakimkolwiek terminem lub czasem, ale ciągle odnawiają się dla nas, przykrywając sobą wszystko. „Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło” (Job 5,19). I tak, nie ma takiego dnia kiedy Bóg nie byłby gotowy nam pomóc, ale my nie od razu to dostrzegamy. Nawet Piotr nie zaufał Bogu, kiedy zaczął tonąć w dzikich falach. Jednak „Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go” (Mt 14, 31). Piotrowi wyczerpanemu walką wystarczyło wyciągnąć słabą rękę ku Chrystusowi i w tej chwili został on zbawiony. Bóg zstąpił ku jego bojaźliwości i tylko powiedział: „Małowierny, czemuś zwątpił?”

I do dnia dzisiejszego Bóg zwraca się do nas z tym pytaniem. Myśleliśmy, że tkwi w nas ogromna wiara, ale co znaczą nasze wątpliwości, nasze narzekania, nasze wahania? Czyż nie to, że my, podobnie jak Piotr, odwracając spojrzenie od Chrystusa, Jedynego w Którym tkwi nasze zbawienie, zatrzymujemy go na tym, co nas otacza, co budzi nasze wątpliwości, dostrzegając nawet w przyszłości wszystko to co może nas przerażać.

„Małowierny, czemuś zwątpił?” W tym zwątpieniu tkwi całe nasze niepowodzenie. Podnieśmy spojrzenie na Chrystusa, bądźmy twardzi, a fale życia nie zatopią nas i powiemy z przekonaniem: „Zewsząd uciskani jesteśmy, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, Prześladowani, ale nie opuszczeni” (2 Kor 4, 8-9).

za: : Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014.

zdjęcie za: orthphoto.net, maksim