polska: Świętego Jana Teologa w Orli
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Świętego Jana Teologa w Orli

ks. Andrzej Żukowicki, 12 października 2016

Mieszkańcy ziemi orlańskiej od ponad pięciu wieków szczególnie czczą pamięć świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Pomimo, iż po cerkwi zamkowej św. Jana Teologa nie pozostały nawet fundamenty, wierni nadal licznie przybywają wiosną oraz jesienią do cerkwi świętego Archanioła Michała w Orli, by pomodlić się i pokłonić ikonie św. Jana Teologa.

Tegoroczne uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, które było odprawione przez duchownych cerkwi orlańskiej. W sam dzień święta odsłużony został akatyst świętemu Janowi.

Uroczystej Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z licznie przybyłym duchowieństwem.

Przed uroczystą Liturgią władykę z kwiatkami przywitały dzieci i młodzież oraz Piotr Selwesiuk – wójt Gminy Orla. Następnie chlebem i solą starosta cerkiewny – Anatol Martynowicz oraz ks. Sławomir Chwojko – administrator parafii prawosławnej w Orli.

Pomimo pochmurnej pogody cerkiew orlańska wypełniła się licznie przybyłymi wiernymi. Po Ewangelii ze słowem pouczającym zwrócił się ks. mitrat Andrzej Jakimiuk – dziekan siemiatycki, który przytoczył treść czytanych tekstów ewangelicznych. Kaznodzieja podkreślił, że zgodnie z obietnicą Chrystusa prości rybacy w niedługim czasie zaczęli łowić ludzi siecią wiary. Zauważył, iż św. Jan nazywany jest Apostołem miłości, a tym samym daje i nam przykład miłować się nawzajem. Ksiądz Andrzej podkreślił rolę miłości, która jest nam bardzo potrzebna. Na koniec homilii nawiązał do trudnej przeszłości naszych przodków, których kontynuatorami jesteśmy teraz my.

Tradycyjnie uroczystą Świętą Liturgię upiększały śpiewy dwóch chórów parafialnych pod dyrekcją Dymitra Martynowicza – dorosły oraz młodzieżowy. Podczas nabożeństwa wielu wiernych przystąpiło do Świętej Eucharystii. Uroczysta Święta Liturgia zakończyła się procesją.

W tym roku uroczystości parafialne wzbogaciły jubileusze ks. mitrata Anatola Tokajuka – wikarnego orlańskiej parafii oraz jego matuszki Haliny. 40-lecie sakramentów małżeństwa oraz kapłaństwa oraz 20-lecie służby w parafii w Orli.

Na zakończeniu Jego Eminencja podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę. Następnie zwrócił się do jubilatów ze słowami wdzięczności. Za trud niesiony Cerkwi podarował ojcu Anatolowi pamiątkowy krzyż z ozdobami a matuszce Halinie ikonę Bogurodzicy i bukiet pięknych róż. Władyka przypomniał jubilatowi, że posługa kapłańska jest wyższa od anielskiej, gdyż anioły nie mogą sprawować Liturgii, a kapłan sprawuję największe Tajemnice.

W imieniu kleru jubilatów pozdrowili ojciec Aleksander Tokarewski oraz ojciec Sławomir Chwojko wręczając im bukiety kwiatów oraz okazjonalne upominki. Następnie w imieniu Rady Parafialnej starosta, siestryczestwo i bractwo orlańskie oraz wszyscy zebrani wierni.

Jubilatów pozdrowili również wójt Gminy Orla – Piotr Selwesiuk wraz z przewodniczącym rady – Aleksandrem Klin, sekretarz gminy – Ireną Odzijewicz oraz dyrektor Zespołu Szkół w Orli – Marią Tomczuk wręczając im pamiątkowy grawerton i kwiaty. Następnie podziękowali również ojcu Aleksandrowi – obecnie Honorowemu Proboszczowi parafii w Orli za lata współpracy, wręczając mu pamiątkowy grawerton i bukiet kwiatów.

Uroczystości kontynuowane były w Sali Bankietowej Maestro za świątecznym posiłkiem, podczas którego wystąpiły miejscowe zespoły – Orlanie i Werwoczki.

* * *

Ks. mitrat Anatol Tokajuk urodził się 11 stycznia 1955 roku w Borowikach na Białostocczyźnie. Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (1984).

Po wstąpieniu w związek małżeński z Haliną z domu Turek, w dniu 29 czerwca 1976 r. otrzymał święcenia diakońskie, a w dniu 2 sierpnia 1976 r. kapłańskie, z rąk Jego Eminencji Metropolity Bazylego (Doroszkiewicza).

Dnia 1 września 1976 r. został mianowany proboszczem parafii w Hłomczy z filią w Dziurdziowie. Od 1979 do 1996 sprawował funkcję proboszcza parafii w Morochowie z filią w Szczawnem. W tym okresie, od 1981 do 1982, był również proboszczem parafii w Komańczy, a w latach 1981-1990 w Turzańsku. Z dniem 15 sierpnia 1996 roku został przyjęty w skład kleru diecezji warszawsko-bielskiej i mianowany wikariuszem parafii w Orli. Przez wiele lat opiekował się młodzieżą oraz organizował pielgrzymki do świętych miejsc w Polsce i zagranicą.

Za swoją posługę był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (2009) i Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia (1996 i 2011).

za: orthodox.pl