Ksiądz Henryk Paprocki uhonorowany Nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka

Anna Czerewacka, 04 marca 2016

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka jest przyznawana przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Tegorocznym laureatem został ks. Henryk Paprocki, duchowny prawosławny, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w kaplicy św. Grzegorza przy ulicy Lelechowskiej 5 w Warszawie. Początek w niedzielę, 6 marca o 11.30, po Liturgii sprawowanej o 10.00.

Ksiądz Henryk Paprocki od wielu lat współuczestniczy w cyklu programów telewizyjnych, m. in. Szma Israel, w których wraz z rabinem Symchą Kellerem czy naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem prowadzi bardzo owocny, żywy i otwarty dialog chrześcijańsko-żydowski, tworząc wzorzec dla poszukujących porozumienia w duchu wzajemnego szacunku i uznania odrębności.

Poprzednimi laureatami nagrody byli – w 2012 roku ks. Stanisław Bartmiński z Krasiczyna, w 2014 roku ks. Marian Bronikowski z Sieradza (obydwaj duchowni rzymskokatoliccy), w 2015 roku pastor Janusz Daszuta z Kielc (Kościół metodystyczny).

za: liturgia.cerkiew.pl