polska: Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie

Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie

ks. protodiakon Marek Waszczuk, 03 października 2016

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Podwyższeniu Krzyża Pańskiego niewielka parafia prawosławna w Nosowie uroczyście czci Leśniańską Ikonę Bogarodzicy.

W czasach rozkwitu Prawosławia w minionych stuleciach na podlaskiej ziemi w monasterze w Leśnej Podlaskiej właśnie w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego oddawano cześć słynącej cudami Leśniańskiej Ikonie Bogarodzicy.

26 września 1683 roku opodal wsi Bukowicze mieszkańcowi tej wsi Stelmaszczukowi objawiła się Bogurodzica w postaci płaskorzeźby w ciemnoczerwonym kamieniu na owocowym drzewie gruszy. Do dnia dzisiejszego społeczność prawosławna w jednej z pieśni paraliturgicznych wyśpiewuje to historyczne wydarzenie dla całego Podlasia: „W Lesnoj nam sia objawiła, o Maryje, ruskij narod polubiła, Alliłuja! Stalmaszczuk był prawosławnyj, wydał obraz Tiebie jawnyj, o Maryje...”.

Wielu badaczy tych wydarzeń podkreśla, że objawienie ikony Bogarodzicy w Leśnej Podlaskiej było Bożym błogosławieństwem dla prawosławnej społeczności uciśnionej przez haniebnie narzuconą ideę unii brzeskiej. Bractwa cerkiewne stawiały opór uniatyzmowi, więc wyciągane są wnioski, że mieszkaniec Bukowicz – Stelmaszczuk był gorliwym członkiem Bractwa Cerkiewnego. Dla pokrzepienia jego oraz wielu innych mieszkańców Południowego Podlasia w zachowaniu Świętego Prawosławia objawiła mu się Matka Boża w tym szczególnym wizerunku, którą społeczność nazwała Leśniańską Ikoną Bogarodzicy. Kroniki minionych lat przekazują nam świadectwa licznych uzdrowień przed tą ikoną.

Rok 2016 to 100. rocznica ewakuacji ostatniej prawosławnej mniszki leśniańskiego monasteru w głąb Rosji w ramach tzw. „bieżeństwa”. Dzisiaj tradycja leśniańskiego monasteru kontynuowana jest przez prawosławne mniszki w Leśniańskim Monasterze w Provemont we Francji. Tam też przechowywana jest ta oryginalna słynąca cudami Leśniańska Ikona Bogarodzicy. W Provemont przechowywana jest również część relikwii św. męczennika i wyznawcy Atanazego, ihumena brzeskiego.

W 1993 roku, z błogosławieństwa arcybiskupa Abla, wznowiono kult świętowania Leśniańskiej Ikony Bogarodzicy w pobliskiej parafii w Nosowie. Już od 23 lat do nosowskiej cerkwi św. Archanioła Michała przybywają liczni pielgrzymi, aby wspólnie wychwalać Bogarodzicę. Również w tym roku do Nosowa przybyli pielgrzymi z Siemiatycz, Chełma, Bończy, Białej Podlaskiej i inni. Tegorocznej uroczystości liturgicznej tradycyjnie przewodniczył arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. Na zaproszenie proboszcza ks. Wiesława Skiepki na uroczystą Boską Liturgię przybyli przeor ojców paulinów w Leśnej Podlaskiej, wójt gminy Leśna Podlaska oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Przed wejściem do świątyni dzieci powitały władykę kwiatami, a następnie chlebem i solą starosta cerkiewny. Proboszcz parafii ks. Wiesław Skiepko w swoim słowie powitalnym wspomniał o historycznych rocznicach związanych ze świętem. Podczas Boskiej Liturgii do wiernych w homilii zwrócił się arcybiskup Abel. Wspomniał 420. rocznicę podpisania unii brzeskiej i jej tragicznych konsekwencjach skutkujących do dnia dzisiejszego. Poprzez przykład objawienia ikony Bogarodzicy ukazał wstawiennictwo Przenajświętszej w chwilach trudnych dla Prawosławia.

Przed tradycyjną procesją wokół świątyni wzniesiono modlitwę za spokój dusz wszystkich związanych z nosowską parafią, śp. ks. Józefa Pleskowicza, który wyjechał razem z nosowskimi parafianami na „bieżeństwo” i wrócił w latach dwudziestych, śp. archimandrytę Eulogiusza (Horbowiec), mnicha i przełożonego monasteru w Jabłecznej, śp. ks. Teodora Tokarewskiego z Bielska Podlaskiego, siostry leśniańskiego monasteru. Podczas modlitwy zjednoczyła się Cerkiew ziemska z niebiańską.

Na zakończenie przed obliczem Leśniańskiej Ikony Bogarodzicy, usytuowanej nad Królewskimi Wrotami ikonostasu, władyka pozdrowił i dziękował za obecność oficjalnym gościom, pielgrzymom, proboszczowi i chórowi nosowskiej parafii. Arcybiskup szczególnie podziękował ks. mitratowi Bazylemu Litwiniukowi i ks. prot. Adamowi Weremiejewiczowi za zorganizowanie grupy pielgrzymów z Siemiatycz i Chełmszczyzny zapraszając do czynnego uczestnictwa w nosowskim święcie w przyszłym roku.

fot. Władysław Szołucha