polska: Boska Liturgia w Bończy

Boska Liturgia w Bończy

Ks. Michał Wasilczyk, 03 października 2016

Na terenie powiatu krasnostawskiego po dziejowych burzach minionego stulecia pozostała tylko jedna funkcjonująca parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Bończy.

W tym roku z okazji parafialnego święta wspólnotę tę zaszczycił swoją obecnością arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. Podczas Boskiej Liturgii władyce asystowało 12 duchownych z terenu diecezji. Ze słowami homilii do wiernych zwrócił się ks. Korneliusz Wilkiel, proboszcz parafii w Biłgoraju. Na zaproszenie proboszcza parafii ks. prot. Adama Weremijewicza na święto bończańskiej parafii przybył miejscowy duszpasterz Kościoła rzymskokatolickiego ks. Janusz Ryń oraz starosta powiatu krasnostawskiego Janusz Szpak.

Do gorliwej modlitwy wiernych pobudzał żeński chór pod przewodnictwem prezbitery Elżbiety Weremijewicz. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym „mnogaja leta”, po czym głos zabrał arcybiskup Abel. Władyka powitał oficjalnych gości, podziękował obecnemu duchowieństwu, zgromadzonym wiernym. W następnej kolejności arcybiskup podziękował proboszczowi parafii ks. prot. Adamowi Weremiejewiczowi za gorliwą pracę na rzecz odrodzenia życia parafialnego w Bończy. Docenia serdeczność, jaką otacza on miejscowych parafian, którzy widząc poświęcenie swojego duszpasterza, odwzajemniają to swoją gorliwością.

fot. Tomasz Darmorost