polska: 25 lat służby kapłańskiej o. Jerzego Kulika

25 lat służby kapłańskiej o. Jerzego Kulika

Ks. Eliasz Suproniuk, 03 października 2016

Dzień 25 września 2016 roku w parafii p/w Zaśnięcia NMP w Czyżach na długo zapisze się w pamięci wiernych. Tego dnia proboszcz parafii ks. prot. dr Jerzy Kulik obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście przybyłego duchowieństwa. Dostojnego gościa przywitała młodzież, wójt gminy Jerzy Wasiluk, członkowie rady parafialnej jak również proboszcz. Eminencja w słowie skierowanym do wiernych objaśnił sens i znaczenie przeczytanych fragmentów Ewangelii. Zwrócił szczególną uwagę na to, aby w dzisiejszych niełatwych czasach umieć i starać się wypełniać przykazania Boże. Zaświadczyć swoją postawą, że jest się dobrym chrześcijaninem. Należy mieć w pamięci ofiarę z życia męczenników chełmskich i podlaskich oraz zabitych furmanów. Powinniśmy brać z nich przykład i patrzeć na nich jak na drogowskazy, dzięki którym łatwiej zachować tożsamość i wiarę ojców.

Po Świętej Liturgii odprawiono dziękczynny molebień za ojca Jerzego i matuszka Irenę. Na zakończenie Jego Eminencja pozdrowił jubilata życząc mu zdrowia i sił na dalsze lata posługi kapłańskiej. Podziękował za trud i zaangażowanie. W dowód uznania podarował ojcu Jerzemu krzyż z ozdobami oraz ikonę Bogurodzicy. Do życzeń dołączyli duchowni, licznie zebrani parafianie oraz przybyli goście. Po molebniu Jego Eminencja dokonał poświęcenia nowego domu parafialnego.

Ks. prot. dr Jerzy Kulik urodził się 12 kwietnia 1972 roku w Bielsku Podlaskim. Po święceniach w dniu 21.09.1991 r został oddelegowany do diecezji Przemysko – Nowosądeckiej, gdzie pełnił funkcje proboszcza parafii Bartne z filiami w Bodakach i Wołowcu w latach 1991- 2005 r. Następnie powrócił do diecezji Warszawsko – Bielskiej i objął stanowisko proboszcza w Kuzawie. Pełnił tę funkcje w latach 2005-2011 r a następnie został oddelegowany do parafii w Narojkach i był tam proboszczem do 2015 r. Obecnie pełni funkcje proboszcza w Czyżach.

Za pracę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany: krzyżem z ozdobami (2008) oraz Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia (2016)

za: www.orthodox.pl