polska: Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Sanoku

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Sanoku

ks. prot. mgr Julian Felenczak, 03 października 2016

Zbaw Boże, Twój lud i pobłogosław Twoje dziedzictwo, zwycięstwo prawosławnym chrześcijanom w przeciwnościach daruj i Twoim krzyżem ochraniaj społeczność Twoją.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest „Prestolnym prazdnykom” cerkwi prawosławnej w Sanoku. W wigilię święta duchowieństwo dekanatu sanockiego pod przewodnictwem proboszcza ks. mitrata Jana Antonowicza sprawowało całonocne czuwanie z wyniesieniem Krzyża Świętego. W sam dzień święta do Sanoka przybył z asyście Ihumena Pafnucego z Domu Zakonnego w Wysowej Zdrój, Ordynariusz naszej Diecezji, Jego Ekscelencja, Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz.  U wejścia do cerkwi Władykę tradycyjnie witały dzieci – deklamując wiersze w języku ukraińskim, starosta cerkiewny chlebem i solą oraz Proboszcz o. Jan Antonowicz, który w swym słowie podkreślił, iż jest to szczególny dzień gdyż po raz pierwszy w Sanoku witamy naszego Władykę jako Ordynariusza naszej Diecezji.
Podczas Liturgii modlitewnie śpiewał chór pd. matuszki Marianny Jarej, w cerkwi modliło się ponad 50 wiernych. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się Dziekan Okręgu Sanockiego o. Julian Felenczak, który przybliżając historię święta zwrócił szczególną uwagę wiernych na cel niesienia chrześcijańskiego krzyża w naszym doczesnym życiu. Po zakończeniu Liturgii nasz Arcypasterz przybliżył historię Życiodajnego Drzewa Krzyża Chrystusowego oraz konieczność naszej wędrówki za Chrystusem, przez Golgotę ku życiu wiecznemu. Władyka w szczególny sposób wyraził słowa wdzięczności ks. Janowi Antonowiczowi za 33 letnie niesienie posłuszeństwa sekretarza kancelarii diecezjalnej – pełne poświęcenia i samo wyrzeczenia, świadczących o wielkiej wierze i oddaniu Św. Prawosławiu – w znak wdzięczności Cerkwi nagrodził o. Jana medalem Św. Maksyma Gorlickiego. Ks. Jan dziękując Władyce nie krył swego wzruszenia i życzył Arcypasterzowi, duchowieństwu i wiernym licznych i dobrych lat życia.

fot. Daniel Jary
za: www.orthodox.pl