świat: Moskwa: pierwsza patriarsza Liturgia z przekładem na język migowy

Moskwa: pierwsza patriarsza Liturgia z przekładem na język migowy

Anna Kindziuk, 01 października 2016

25 września br., w dniu oddania (tzn. zakończenia) święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny i zarazem w Międzynarodowym Dniu Osób Niesłyszących, patriarcha rosyjski Cyryl sprawował Boską Liturgią z tłumaczeniem na język migowy. To pierwsza taka Eucharystia w historii.

Była ona celebrowana w cerkwi pw. Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej w Nowym Kosinie – jednej z dzielnic Moskwy. W Liturgii wzięło udział ponad sześciuset przedstawicieli wspólnot prawosławnych, które udzielają pomocy osobom głuchym na obszarze całego kraju – od Archangielska do Irkucka.

Wzywam cały nasz episkopat do zwrócenia szczególnej uwagi na braci i siostry, którzy niedomagają zdrowotnie. Są oni członkami naszej Cerkwi, naszej wspólnoty i powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nie napotykali oni przeszkód, leczy by trwali w poczuciu, że są pełnowartościowymi członkami wspólnoty prawosławnej
– powiedział patriarcha Cyryl.

Na koniec władyka złożył podziękowania duchownym spełniającym te słowa: Serdecznie dziękuję naszym kapłanom, którzy odprawiają tę trudną Liturgię Świętą, wymagającą szczególnej mądrości, męstwa duchowego i ogromnej miłości. Wasza służba jest szczególnie bliska memu sercu, rozumiem wagę tego trudu.

Jak zaznaczył patriarcha, w Cerkwi rosyjskiej rozpoczęła się poważna praca duszpasterska z osobami, które słabo słyszą i widzą lub są w pełni pozbawione słuchu i wzroku. Na chwilę obecną działa 47 wspólnot ludzi niedosłyszących i 57 cerkwi prowadzących pracę duszpasterską z nimi, zaś 9 cerkwi zajmuje się osobami głuchoniemymi i niewidzącymi.

Przy samej zaś cerkwi w Nowym Kosinie w 2015 r. utworzono Centrum Pracy z Osobami Głuchymi i Niedowidzącymi. Raz w tygodniu w cerkwi odprawiane jest nabożeństwo z tłumaczeniem na język migowy. Wspólnota liczy około 40 osób.

Krótka relacja video

Na podstawie: patriarchia.ru, e-vestnik.ru