świat: Cerkwie rumuńska, antiocheńska i gruzińska razem uczciły pamięć św. Antyma Iberyjczyka

Cerkwie rumuńska, antiocheńska i gruzińska razem uczciły pamięć św. Antyma Iberyjczyka

Dominika Kovačević, 30 września 2016

Świętym Antym Iberyjczyk łączy trzy Cerkwie lokalne: gruzińską, rumuńską i antiocheńską. Urodził się w Gruzji (czyli Iberii), lecz został metropolitą Wołoszczyzny (czyli na terenie Rumunii), a znacząco się przyczynił do powstania pierwszych arabskich prawosławnych (czyli antiocheńskich) drukarni. Z racji 300. rocznicy śmierci św. Antyma bieżący rok Cerkiew rumuńska poświęciła właśnie jemu, o czym informowaliśmy tutaj.

Dlatego też w ostatnie dni września do Rumunii przyjechały delegacje: Cerkwi antiocheńskiej na czele z patriarchą Janem X oraz gruzińskiej, które przewodził metropolita Rustawi Jan. Delegacje uczestniczyły w dwóch wydarzeniach: Boskiej Liturgii w Bukareszcie w dzień pamięci świętego (27 września) oraz wyświęceniu monasterskiej cerkwi św. Antyma w Râmnicu Vâlcea następnego dnia.

Wtorkowa Boska Liturgia na ołtarzu polowym przed patriarszym soborem w Bukareszcie była celebrowana przez patriarchów rumuńskiego Daniela i antiocheńskiego Jana oraz 25 innych hierarchów z Rumunii i zagranicy. Obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

W swoim kazaniu wygłoszonym po Ewangelii patriarcha Jan określił św. Antyma ikoną miłości, przed którą gromadzą się prawowierne narody Cerkwi Rumunii, Antiochii i Gruzji.

W tym duchu było też przesłanie patriarchy gruzińskiego Eliasza II, które odczytał metropolita Rustawi Jan na koniec Boskiej Liturgii: Z jednej strony, św. Antym Iberyjczyk prowadził niestrudzoną walkę o narodową tożsamość, a z drugiej okazał, że prawdziwe sąsiedztwo nie ma narodowości, a służba Bogu przeważa nad wszystko.

Po Eucharystii patriarcha Daniel wręczył przewodniczącym delegacji ikonę św. Antyma oraz wierną kopię jego pastorału (cs. żezł), którego oryginał przechowywany jest przez archidiecezję Râmnic. Zwierzchnik rumuńskiej Cerkwi wyraził radość, że św. Antym zgromadził wspólnie na modlitwę tych hierarchów, i że w ten sposób została wyrażona prawosławna komunia, która jest wspaniałym błogosławieństwem. Komunia ta, jak zaznaczył władyka, wyrażona jest również w modlitwie o pokój w Syrii – która cierpi na skutek wojny, a jest kolebką Cerkwi antiocheńskiej – i solidarnością z tamtejszymi prawosławnymi wiernymi.

Pełną, trzygodzinną transmisję video z tej uroczystości można obejrzeć w tym miejscu.

Fotoreportaż z poświęcenia monasterskiej cerkwi św. Antyma Iberyjczyka w Râmnicu Vâlcea


Na podstawie: basilica.ro/en, antiochianpatriarchate.org