Intronizacja antiocheńskiego metropolity Wielkiej Brytanii i Irlandii

Dominika Kovačević, 03 marca 2016

W czerwcu ub. r. Święty Synod Patriarchatu Antiocheńskiego nowym metropolitą Wielkiej Brytanii i Irlandii mianował archimandrytę Sylwana (Unura); 30 sierpnia w monasterze św. Jerzego w Al-Humajra (Syria) miała miejsce jego chirotonia biskupia. O tym wydarzeniu jak i postaci nowego władyki serwis pisał tutaj.

Intronizacja pierwszego antiocheńskiego metropolity Wielkiej Brytanii odbyła się w sobotę wieczór, 27 lutego, w soborze św. Jerzego w Londynie. Następnego dnia nowy metropolita sprawował pierwszą Boską Liturgię w swej katedrze. Asystowali mu metropolici: Bosry, Horan i Dżabal Al-Arab Sawa (Esber) oraz Francji, Zachodniej i Południowej Europy Ignacy (Al-Huszi), a także biskupi pomocniczy patriarchy: Efrem (Malouli) i Grzegorz (Khuri Abdullah).

Nabożeństwo sprawowano w językach angielskim i arabskim.

W swoim pierwszym arcypasterskim słowie władyka Sylwan powiedział m. in.:
„Jestem z miasta Antiochii – miasta, z którego apostołowie rozpoczęli ewangelizację świata. Jak mówi nasz umiłowany patriarcha, Jan X, Cerkiew antiocheńska rozumie, że chrześcijańska misja jest Boska i powszechna, i trwa nieprzerwanie w dobie sekularyzacji, globalizacji i uniwersalizmu.

Nie cechuje nas miejsce, z którego pochodzimy fizycznie, lecz nasze wspaniałe duchowe dziedzictwo Antiochii: jej ojcowie i święci, przede wszystkim Ignacy Antiocheński, Jan Chryzostom, pokorny mnich Jan Damasceński – każdy z nich wniósł wkład w duchową formację tak Antiochii, jak i całej jednej, świętej, powszechnej i apostolskiej Cerkwi. (…)

Rola biskupa nie jest pełną, dopóki wszyscy wierni nie wypełniają swoich roli: kapłanów, diakonów, członków rad parafialnych, psalmistów i chórzystów, parafian. Łaska Świętego Ducha mieszka w nas, jednoczy i uświęca naszą pracę. Relacje pomiędzy biskupem i wiernymi są zbudowane na ewangelicznej miłości nauczanej przez Chrystusa: (1 Kor 13, 5). W miłości są nasze pojednanie i przebaczenie, tak byśmy mogli prawdziwie słuchać i rozumieć siebie nawzajem, pracując razem, mając na względzie Chrystusa. Modlę się, by nasze relacje stały się wzorem dla innych, by były przykładem miłości.”

Relacja video z intronizacji


Prawosławna archidiecezja Wielkiej Brytanii i Irlandii powstała dopiero w 2013 roku, i w jej skład wchodzi 18 parafii - obejmują one opieką duszpasterską prawosławnych arabskich imigrantów, jak też i prowadzą działalność misyjną wśród coraz bardziej zlaicyzowanego brytyjskiego społeczeństwa. Pierwsza antiocheńska wspólnota na Wyspach Brytyjskich powstała nieco ponad 20 lat temu.

Na podstawie: antiochian-orthodox.co.uk