świat: Czarnogóra: poświęcenie soboru św. Jana Włodzimierza w Barze

Czarnogóra: poświęcenie soboru św. Jana Włodzimierza w Barze

Dominika Kovačević, 29 września 2016

Katedra św. Jana Włodzimierza w Barze mierząca 2800 metrów kwadratowych to jedna z największych cerkwi na świecie. Jej budowa, począwszy od 2009 roku, trwała siedem lat, a ich zwieńczeniem było uroczyste poświęcenie soboru w niedzielę 25 września, w roku 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona świątyni, o którym to jubileuszu szerzej pisaliśmy tutaj.

Obrzędowi konsekracji i Boskiej Liturgii przewodniczył przybyły specjalnie na tę okazję do Czarnogóry patriarcha Jerozolimy i całej Palestyny Teofil III. Wraz z nim nabożeństwa celebrowali m. in. patriarcha serbski Ireneusz (pod którego jurysdykcją znajduje się Czarnogóra), metropolita Czarnogóry Amfilochiusz, zwierzchnik Cerkwi albańskiej – arcybiskup Tirany Anastazy, zwierzchnik jedynej kanonicznej Cerkwi macedońskiej (autonomicznej w ramach Cerkwi serbskiej) – arcybiskup Ochrydy Jan, hierarchowie serbscy oraz z innych prawosławnych Kościołów lokalnych; polską Cerkiew reprezentował arcybiskup lubelsko-chełmski Abel.

Z racji obecności przedstawicieli wielu Cerkwich lokalnych, modlitwy były wygłaszane nie tylko w językach cerkiewno-słowiańskim i serbskim, ale też wielu innych, w tym greckim, albańskim i rumuńskim.

Uroczystości zgromadziły tysiące wiernych, i były transmitowane przez telewizję Herceg Novi; ponad trzygodzinną relację video można obejrzeć w tym miejscu

W swym kazaniu metropolita Amfilochiusz stwierdził, iż św. Jan Włodzimierz nosił Krzyż Chrystusowy, którego strzeże jerozolimski patriarcha, po czym zwrócił się bezpośrednio do zwierzchnika palestyńskiej Cerkwi: Tutaj jest zebrana Cerkiew Boża ze wszystkich stron świata; jest ona świadkiem i nośnikiem mocy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, pod Waszym przewodnictwem: strażnika Grobu Świętego i innych świętości w Ziemi Świętej. Dlatego proszę, błogosławcie ten lud jako następca świętego apostoła Jakuba, który tak jak św. Jan Włodzimierz poświęcił siebie dla zmartwychwstałego Chrystusa.

Z kolei patriarcha Teofil powiedział: Historia św. Jana Włodzimierza – którego głowę odcięto od reszty ciała, i mimo czego w jego ciele pozostała łaska Świętego Ducha – uczy nas, że Bóg jest z nami, i nie oddziela się od nas, bowiem Bóg jest Panem życia, śmierci i wiecznego królestwa. (…) Święty Jan Włodzimierz cierpiał dla Prawdy Chrystusowej, i tą ofiarą Święta Cerkiew Chrystusowa została wzmocniona. Ta ofiara to wybór łaski.

Po tych słowach zwierzchnik Cerkwi palestyńskiej wręczył patriarsze Ireneuszowi i metropolicie Amfilochiuszowi, jako znak jedności Cerkwi Bożej, jerozolimską ikonę Matki Bożej.

Następnie władyka Amfilochiusz podziękował wszystkim wiernym, którzy przyczynili się do budowy świątyni, oraz wyjawił, których świętych relikwie zostały wmurowane w ołtarz nowej katedry: św. Jana Włodzimierza, św. Sawy Oświeconego, które podarował patriarcha Teofil oraz męczenników z Jasenovca, które niedawno pobłogosławił będąc z wizytą w tym obozie patriarcha Konstantynopola Bartłomiej.

Na koniec uroczystości najbardziej zasłużonym wręczono nowoustanowiony order Serbskiej Cerkwi Prawosławnej: świętego Jana Włodzimierza.

Fotoreportaż na czarnogórskiej stronieW wieczór przed konsekracją, 24 września, przed barskim soborem odbyła się akademia poświęcona patronowi miasta i świątyni; składały się na nią pieśni cerkiewne i etniczne różnych stron świata, a także recytacje poezji. Tutaj można obejrzeć pełną relację video: część 1; część 2.


Bar, rodzinne miasto św. Jana Włodzimierza, to szósta co do wielkości miejscowość w Czarnogórze, liczy nieco ponad 13 500 mieszkańców; taka prawosławna manifestacja wiary jest tu ważna, gdyż tylko 60% zamieszkujących miasto to prawosławni – 30% stanowią muzułmanie, a pozostałe 10% to przedstawiciele innych religii i wyznań. Natomiast sam św. Jan Włodzimierz jednoczy skłócone chrześcijańskie narody bałkańskie.


Na podstawie: spc.rs